Tror «Hans» vil koste over 200 millioner kroner

Skadeomfanget etter ekstremværet fortsetter å øke. Gjensidige har nå registrert over 150 flere skademeldinger siden tirsdag morgen, nærmere 500 meldinger totalt. Lillestrøm, Gran i Innlandet og Oslo har flest skader. -Totalkostnadene etter ekstremværet vil antagelig passere 200 millioner kroner for forsikringsbransjen sett under ett. Men, skader på offentlig infrastruktur og annet som ikke dekkes av […]

Digitale løsninger for små og mellomstore gårder

EU-prosjektet GUARDIANS har som mål å styrke små og mellomstore gårder konkurranseevne ved hjelp av relevante digitale teknologier. Teknologiene skal også bidra til å fremme bærekraftig matproduksjon og bevare biologisk mangfold. Nofimas rolle i prosjektet er å undersøke hvordan de teknologiske løsningene fungerer i praksis. Denne jobben vil gjøres av Nofimas innovasjonsforskerne. De skal dokumentere […]

Unges historier blir valgstoff på skolen

Mange unge opplever at politikk ikke angår dem. Nå har NRK og Tenk slått kreftene sammen for å gjøre denne målgruppen bedre rustet frem mot kommune- og fylkestingsvalget. De unges historier blir et eget undervisningsopplegg i ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet. Tenk, som er skoleavdelingen til Faktisk.no, jobber med å utvikle undervisningsressurser til bruk […]