Vi må snakke om personer med funksjonsnedsettelse!

matt-seymour-dQqO28G0kE4-unsplash

De siste årene har jeg hatt den store æren av å sitte i Rådet for personer med funksjons-nedsettelse i Drammen sammen med ildsjeler fra Handikappede barns foreldreforening, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes foreldre-organisasjoner, Funksjons-hemmedes fellesorganisasjon, Foreningen for FragiltX-syndrom, Norsk forbund for utviklings-hemmede og Mental Helse, samt to andre politikere fra SP og H. Tekst: Herman Ekle Lund, […]

Student og leid bolig? Nå bør du sjekke boligen for feil og mangler

Nå har studiene startet opp ved flere læresteder i landet. Har du som student allerede fått deg et sted å bo, bør du sjekke boligen for feil og mangler så tidlig som mulig og dokumentere dem. Da reduserer du faren for konflikt med huseieren, råder Forbrukerrådet. Forbrukerrådet frykter at den høye temperaturen i utleiemarkedet gjør […]

Har ventet på ny Oslofjordforbindelse i 23 år – nå har transportnæringen fått nok

Skal, skal ikke? Slik holder regjeringen på når de flytter på veiprosjekter inn og ut av NTP. I mellomtiden må transportnæringen benytte kronglete veier med store trafikale utfordringer hver dag på en av Norges viktigste hovedfartsårer. Nå går næringslivet og transportnæringen til aksjon. Oslofjordforbindelsen er den viktigste ruta som binder øst og vest sammen og […]

Enighet om pensjonsregler for arbeidstakere med særaldersgrenser

Det er enighet i forhandlingene om pensjonsreglene for arbeidstakere med særaldersgrenser. Store yrkesgrupper i offentlig sektor er nå endelig sikret en ordning som gir et anstendig pensjonsnivå, og en ordning som står seg over tid. -For oss har det vært viktig å sikre ansatte med særaldersgrenser en reell mulighet til å gå av med en […]

Sparebankstiftelsen DNB ønsker seg flere søknader før fristen 1. september

Sparebankstiftelsen DNB håper mange benytter muligheten til å søke støtte til prosjekter for barn og unge på Østlandet innen 1. september. Stiftelsen planlegger å dele ut mer enn 1 milliard kroner til ulike prosjekter i 2023. Velforeninger, amatørteatre, idrettslag og andre organisasjoner og foreninger som bidrar til glede for barn og unge har siden 2002 […]