Lier Bygdetun har fått støtte til å etablere et autentisk gårdstun fra 1800-tallet ved å videreføre kunnskap om tradisjonshåndverk til en yngre generasjon. Nå ønsker Sparebankstiftelsen DNB seg nye prosjekter å støtte. (Foto: Katrine Lunke)

Sparebankstiftelsen DNB ønsker seg flere søknader før fristen 1. september

Sparebankstiftelsen DNB håper mange benytter muligheten til å søke støtte til prosjekter for barn og unge på Østlandet innen 1. september. Stiftelsen planlegger å dele ut mer enn 1 milliard kroner til ulike prosjekter i 2023.

Velforeninger, amatørteatre, idrettslag og andre organisasjoner og foreninger som bidrar til glede for barn og unge har siden 2002 mottatt store og små beløp i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. I 2023 skal stiftelsen dele ut mer penger enn noensinne. Neste søknadsfrist er 1. september.

Stiftelsen støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

– Søknadsmengden vokser stadig, og det er vi glade for. Men vi tror fortsatt det er flere som ikke kjenner til denne muligheten for å få realisert viktige prosjekter for lokalmiljøet, sier André Støylen, direktør for Sparebankstiftelsen DNB.

Stiftelsen støtter prosjekter innen kunst og kultur, natur og friluftsliv, nærmiljø og kulturarv samt idrett og lek. Lokale søknader kan komme fra organisasjoner og foreninger på Østlandet, siden stiftelsen ble opprettet med sparebankmidler som opprinnelig kommer fra dette området.

Nærmest uendelige muligheter

Sparebankstiftelsen DNB støttet i underkant av 3 000 prosjekter i 2022. Gapahuker, danseforestillinger, skateramper og mye mer fikk støtte. Det er ingen begrensninger for hvor stort beløp man kan søke om.

– Vi ønsker at organisasjoner og frivillige skal søke støtte til det de er opptatt av. Involver barn og unge i lokalmiljøet, engasjer frivillige og finn samarbeidspartnere. Sannsynligheten er stor for at det er et prosjekt vi kan støtte, sier Støylen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *