Ny rapport: Mer risikofylt alkoholbruk blant sysselsatte enn ikke-sysselsatte i Norge.

En ny rapport fra FHI, på oppdrag fra Akan kompetansesenter, viser at risikofylt alkoholbruk er mer utbredt blant sysselsatte enn ikke-sysselsatte. I tillegg viser rapporten at bruk av illegale rusmidler blant sysselsatte er nært forbundet med risikofylt alkoholbruk. -Dette er et viktig argument for at virksomheter bør ha en bevissthet til egen alkoholkultur i sosiale […]

Norges største utedag sparker i gang tur-vinteren

Den Norske Turistforening inviterer igjen til Kom deg ut-dagen i hele landet, med utelek og introduksjon til friluftslivet. – Gratis, gøy og uten skjerm, sier DNT. Søndag 4. februar er det klart for Kom deg ut-dagen med rundt 160 gratis arrangementer på mange steder i landet. – Vårt ønske med Kom deg ut-dagen er å […]

Rydd vekk livsfarlige knappcellebatterier

Dersom et barn svelger et knappcellebatteri, kan det ha livstruende konsekvenser. Derfor oppfordres foreldre til å ta en sjekk i hjemmet for å se til at det ikke skjer. De små runde batteriene som ser ut som mynter eller knapper finnes i et stort antall elektriske artikler vi har i hjemmene våre. I alt fra […]

Barn leker stadig mindre i naturen

Barnas bruk av naturen har langt på veg normalisert seg igjen etter koronapandemien, men den langsiktige trenden viser at barn tilbringer stadig mindre tid i naturen. Koronapandemien hadde stor påvirkning på mange aspekter ved barn og unges hverdag – også bruken av natur. Mens voksne brukte naturen som grønne tilfluktsrom, viser en studie fra Norsk […]

Stor vekst av utøvere og frivillige i norske korps etter pandemien

Nye medlemstall viser en jevn vekst de siste årene. Tallene er høyere enn før pandemien, og man ser også at flere ungdom blir værende i korpset. – Vi er i en god flyt, og det er gledelig å se at vi utvikler oss, sier president i NMF, Rita Hirsum Lystad. Noen nøkkeltall fra Norges Musikkorps […]

Trakassering er på plass i arbeidsmiljøundersøkelse: – Fortsatt ikke bra nok

En ny nasjonal kartlegging lar vente på seg, men arbeidsmiljøundersøkelsen for universiteter og høgskoler tar for første gang inn spørsmål om mobbing og trakassering. Frank Reichert er likevel skuffet. Av: Gunn Kvalsvik, Kifinfo For fem år siden kom den første nasjonale undersøkelsen av mobbing og trakassering blant ansatte i universitets- og høgskolesektoren (UH). Intensjonen var at […]