Stor vekst av utøvere og frivillige i norske korps etter pandemien

Nye medlemstall viser en jevn vekst de siste årene. Tallene er høyere enn før pandemien, og man ser også at flere ungdom blir værende i korpset. – Vi er i en god flyt, og det er gledelig å se at vi utvikler oss, sier president i NMF, Rita Hirsum Lystad.

Noen nøkkeltall fra Norges Musikkorps Forbund

 • Høyest medlemstall på 10 år
 • Økning for tredje år på rad
 • Økning i alle alderskategorier
 • Flere større korps enn før, dobling i antall på over 100 medlemmer
 • 59.608 medlemmer
 • 1.600 korps

Beste medlemstall på 10 år

Norges Musikkorps Forbund er landets største kulturfrivillige organisasjon, og tallene viser at det blir mer og mer populært å drive med musikk og drill. Antall utøvende musikere i ungdoms- og voksenkorps har økt med 14 prosent på 10 år, og det har blitt opprettet hele 30 nye korps.

Flere unge blir i korpset

Nye tall viser også en liten økning i aldersgruppen 10-14, noe som tilsier at trenden med at ungdom slutter i korpset er i ferd med å snu.

-Det er fantastisk lese at vi blir flinkere til å beholde ungdommen. Ikke bare representerer de fremtiden til de norske korpsene, men de blir værende i en fritidsaktivitet som bidrar til mestringsfølelse, utvikling og oppdragelse. Det er en sann glede å være en del av en organisasjon som er med å fremme morgendagens ungdom, sier president i Norges Musikkorps Forbund, Rita Hirsum Lystad.

Norges Musikkorps Forbund har gjort en rekke interne undersøkelser de seineste årene, hvor mange gledelige funn har blitt oppdaget, blant annet om ungdom:

 • 75 prosent av ungdommene sier at det viktigste ved å delta i korps er å være sammen med venner, (kilde: Musikantundersøkelse i NMF)
 • To av tre ungdommer har det bedre når de er i korpset enn generelt i livet (kilde: Musikantundersøkelse i NMF)
 • Korpsene ønsker å vokse – det er et veldig bra utgangspunkt
 • Korps med høy aktivitet har en mer positiv opplevelse av eget omdømme. Korpsene mener økt lokal synlighet og musikalsk utvikling er de viktigste årsakene til bedret omdømme. (Kilde: Medlemsundersøkelsen NMF)

Mer om disse funnene kan dere finne på vår samleside for våre undersøkelser

Ønske om å være en del av noe større

En annen interessant fakta fra årets statistikker er at andelen av større korps på over 100 medlemmer har doblet seg de siste tre årene.

-Voksne trenger gode møteplasser i hverdagen, og korpsøvelsen er en perfekt arena for dette. Man får sosialt stimuli i tillegg til å bruke hodet til noe helt annet enn jobb og hverdag, nemlig å skape musikk sammen med andre, sier generalsekretær Kjersti Tubaas.

Dataene viser også en enorm dedikasjon til musikken. Det er estimert at det legges ned totalt 10 millioner øvingstimer over hele landet på et år, og rundt 200.000 timer til samspill.

Korps som fritidsaktivitet er også vitenskapelig bevist at gir økt hjerneaktivitet. I 2023 vant NMF Mensa Norges Pris fordi deres arbeid med musikalsk utvikling bidrar til å fremme intelligens gjennom å lære og spille instrumenter.

Litt om Norges Musikkorps Forbund:

 • Stiftet i 1918
 • Består av 59.608 medlemmer fordelt på 1.600 korps
 • Organisasjon for musikkorps og korpsdrill
 • Norges største kulturinstitusjon
 • Jobber faglig og organisatorisk for å styrke det enkelte korps
 • Høyt fokus på rekruttering, ungdomsarbeid og inkludering

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *