Et kraftig løft for Å Energi

Det første hele året som Å Energi har resultert i økte inntekter og resultater. Det viser at fusjonen skaper verdier for eiere, ansatte og samfunnet. Konsernets første hele regnskapsår ga et underliggende driftsresultat på 7,4 milliarder kroner, mot 6,3 milliarder kroner i 2022. Det underliggende resultatet etter skatt ble 2,5 milliarder kroner mot 1,5 milliarder kroner […]

Buskerud har søkt om 44.195.700 kroner

128 kommuner og fylkeskommuner har søkt om 712 millioner kroner i støtte til lokale klimatiltak. Drammen kommune alene har søkt om 34.196.600 kroner. Det største enkeltprosjektet Drammen kommune har søkt støtte til, er “Ombruk NÅ- BYGG MED OMBRUK i Drammen”. Her har kommunen lagt inn en søknad på 9 millioner kroner. Miljødirektoratet har fått 407 […]

Overlevelsesguide for deg med unghund

Perioden når hunden blir kjønnsmoden, kan være en utfordring. Agria og veterinær Sara Solheim har skrevet en overlevelsesguide til deg som har unghund i hus, slik at du vet hva som er helt normalt og hva som kan kreve en ekstra innsats i denne perioden. Når valpen din passerer åtte-ni måneders alder, vil du gradvis […]