Godfarfoss Kraft bygger nytt kraftverk i Numedalslågen. Det skal gi strøm til over 2.000 boliger når det etter planen settes i drift i 2024. Godfarfoss Kraft eies av Nore og Uvdal kommune, Hol kommune og Å Energi Vannkraft.

Et kraftig løft for Å Energi

Det første hele året som Å Energi har resultert i økte inntekter og resultater. Det viser at fusjonen skaper verdier for eiere, ansatte og samfunnet.

Konsernets første hele regnskapsår ga et underliggende driftsresultat på 7,4 milliarder kroner, mot 6,3 milliarder kroner i 2022. Det underliggende resultatet etter skatt ble 2,5 milliarder kroner mot 1,5 milliarder kroner året før. Resultatøkningen kommer som følge av fusjonen mellom Glitre Energi og Agder Energi, kombinert med god underliggende drift.

 – Å Energi leverer et solid førsteår, både operasjonelt og finansielt. Til tross for et år preget av mye usikkerhet og ekstreme værhendelser, har vi vist at Å Energi er et svært robust konsern klar for å gi kraft til en fornybar fremtid, sier konsernsjef Steffen Syvertsen.

I gang med eget kraftløft

Konsernet går inn i 2024 med en ny, ambisiøs strategi og et oppdrag om å løse samfunnets energiutfordringer.

– Mer kraft og mer nett er avgjørende for å løse klimakrisen og de energiutfordringene vi står overfor. Som Å Energi har vi en solid plattform for å legge til rette for elektrifisering, utvikle nye industrier og arbeidsplasser, samt videre vekstmuligheter, fortsetter konsernsjefen.

Tidlig i januar varslet Å Energi at de ville investere over 30 milliarder kroner i vannkraft og strømnettet de neste 10 årene. Forsterkingen av strømnettet i Agder og Buskerud utgjør størstedelen av investeringsplanene. Å Energi har også store ambisjoner innen solkraft, hydrogen, havvind og energitjenester, som kommer i tillegg til investeringsplanene i vannkraft og nett-virksomheten.

– Mer fornybar energi er grunnlaget for omstillingen til en fornybar fremtid. Det at regjeringen fjernet høyprisavgiften var et skritt i riktig retning, men vi har fortsatt en vei å gå. Skal vi klare å møte samfunnets økende kraftbehov må vi jobbe sammen for å finne de gode løsningene som sikrer insentiver for å bygge mer fornybar energi, sier Syvertsen.

Energisystemet er i rask endring over hele Europa, og verdien av lagring og fleksibilitet øker.

– Med utgangspunkt i vannkraft og nett, er vi i ferd med å utvikle ledende posisjoner også innen energilagring og energitjenester. Årets resultat viser at vi er på rett vei, sier Syvertsen.

Verdien av aktivitet i hele verdikjeden

Å Energi har ambisjon om å bli Nordens mest fremtidsrettede konsern innen fornybar energi. Årlig gir konsernet store bidrag til samfunnet i form av skatter og avgifter. For 2023 utgjorde dette 6,1 milliarder kroner. I tillegg kommer utbytte til kommunale og statlige eiere. Fusjonen mellom Agder Energi og Glitre Energi ble signert med lovnader om betydelige gevinstrealiseringer for eierkommunene. Syvertsen opplyser at det arbeidet ligger foran skjema.

– Våre ansatte jobbet hardt og målrettet gjennom 2023. Det har resultert i at vi er foran skjema og har et solid fundament å bygge videre på, forklarer Syvertsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *