Styrking av retten til å betale med kontanter

Kontanter er viktig av hensyn til beredskapen, samtidig som det gir en trygghet for mange som synes det er krevende å benytte digitale betalingsløsninger. Regjeringen legger i dag frem et lovforslag som styrker forbrukeres rett til å betale med kontanter. Reglene i finansavtaleloven, slik de er i dag, er uklare når det gjelder i hvilke […]

Ansetter to viserektorer og tre dekaner

USNs styre vedtok i dag å tilby fireårige åremålsstillinger til Stephan Hamberg, Cecilie Varsi, Per-Ludvik Kjendlie, Heidi Ormstad og Elisabet Syverud. Det er både nye og velkjente navn blant de fem som blir viserektorer og dekaner på USN fra sommeren 2024: Stephan Hamberg får tilbud om stillingen som ny viserektor for utdanning, mangfold og internasjonalisering. Hamberg […]

Hva skjer i overgangsalderen?

Ingen kommer for å informere oss om overgangsalderen. Men kanskje er det ikke så nøye? Overgangsalderen er vel ingen sykdom? Tekst: Marianne Natvik, Universitetet i Oslo. Spesialist i allmennmedisin, mange års erfaring som fastlege og på Kvinneklinikk.  Men puberteten er heller ingen sykdom. Der gjøres det i alle fall forsøk, om enn litt kleine, på å […]

Historisk bilde: Her er alle de parlamentariske lederne på Stortinget

For første gang er alle partienes stortingsgrupper ledet av kvinner. I anledning kvinnedagen 8. mars ble det denne uka tatt et nytt, offisielt bilde av de 10 kvinnene. Denne uka møttes alle de parlamentariske lederne på Stortinget til for å la seg avbilde, i anledning kvinnedagen 8. mars. En parlamentarisk leder er den øverste lederen […]

Kvinner snur ryggen til lederstillinger

På en dag der likestilling i arbeidslivet står høyt på agendaen, avdekker Randstads siste undersøkelse en overraskende tendens: Interessen for lederstillinger blant norske arbeidstakere ligger betydelig lavere enn blant deres globale kollegaer, og kjønnsforskjellene i denne ambisjonen er tydelige. Kun en fjerdedel av kvinnene uttrykker ønske om lederansvar, mot over en tredjedel av mennene. Det […]