Slik sikrer du hjemmet for barn

Å gjøre hjemmet trygt for de små er en viktig oppgave, enten du venter en nyfødt eller skal ha besøk av en baby. Sikkerhetstiltak i hjemmet kan forebygge mange av de ulykkene som dessverre kan skje i de vante omgivelsene. Ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI), oppstår en av tre ulykker hjemme. Det er derfor […]

Ny omfattende rapport: En høy andel barn og unge opplever rasisme

Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra Bufdir utarbeidet forskningsrapporten «Barn og unges erfaringer med rasisme og diskriminering». 45 prosent av respondentene oppgir å ha blitt utsatt for rasistiske ytringer i løpet av de siste 12 månedene. Svært mange av dem opplever det som nytteløst å si ifra. Forskningsrapporten er basert på kvalitative gruppeintervjuer, individuelle intervjuer […]

– Advarer mot oppsøkende håndverkere

Du opplever neppe at seriøse håndverkere ringer på dører for å tilby håndverkstjenester. A-krimsenteret i Tønsberg fraråder publikum mot å inngå avtaler via dørsalg. Årlig blir boligeiere og sameier oppsøkt av useriøse håndverkere som tilbyr sine tjenester på døra eller via flygeblader i postkassa. Aktørene har gjerne en allsidig portefølje og tilbyr alt fra utvendig […]

Stadig flere barn har foreldre som ikke klarer å forsørge familien

Frelsesarmeens Fattigdomsbarometer har aldri før målt så mange barnefamilier som ikke klarer å dekke nødvendige levekostnader. Familier hopper over måltider og klarer ikke å betale regningene sine. Frelsesarmeen og Opinion måler hvert kvartal hvordan endringer i økonomien får konsekvenser for befolkningen som sådan, foreldre og deres barn. Dette for å kunne vite mer om utviklingen […]