7.557 arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken i mars

I mars var 7 .57 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 2,9 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere.

Blant arbeidssøkerne var 4.653 personer registrert som helt ledige i mars, noe som utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. NAV-regionen Vest-Viken ligger dermed likt med landsgjennomsnittet på 1,8 prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 5.757 personer. Det tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1.800 personer registrert som delvis ledige.

I hele fylket Viken var det 13.916 helt ledige personer i mars, noe som tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med mars i fjor, er nå 407 færre personer registrert som helt ledige i Vest-Viken, en nedgang på 8 prosent. Bruttoledigheten har gått ned med 736 personer (-13 prosent).

Antallet delvis ledige har også gått ned sammenlignet med samme måned i fjor. I mars var 1.800 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en nedgang på 1.088 personer

(-38 prosent) sammenlignet med samme måned i 2022. De delvis ledige utgjør nå 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

– Ledigheten er fortsatt på et lavt nivå med 1,8 prosent helt ledige i vår region. Vi ser at ledigheten fortsetter å øke innen bygg og anlegg, med 13 prosent siden februar, sier Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken.

De helt ledige permitterte utgjør nå 12 prosent av alle helt ledige i Vest-Viken.

– Vi ser at antallet permitteringer innen bygg og anlegg i Vest-Viken fortsatt øker. 33 prosent av de helt ledige innen denne yrkesgruppen er nå permittert, sier Speilberg.

I Vest-Viken registrerte NAV 3.302 nye ledige stillinger i mars. Det er 20 prosent færre enn på samme tid i fjor. 925 av de utlyste stillingene er innen helse, pleie og omsorg.

Ledighet etter bransje

Det er en nedgang i ledigheten i mange bransjer sammenlignet med samme tid i fjor. Størst nedgang i helt ledige ser vi innen serviceyrker og annet arbeid med 127 personer (-23 prosent) og ledere med 101 personer (-32 prosent).

Vi ser en økning i helt ledige innen bygg- og anlegg med 183 personer (+27 prosent)

Bygg og anlegg er også gruppen med aller flest ledige i Vest-Viken i mars, med 861 personer. Deretter kommer de uten yrkesbakgrunn, eller de som ikke har oppgitt bakgrunn (533 personer), reiseliv og transport (453 personer), butikk- og salgsarbeid (430 personer) og serviceyrker og annet arbeid (421 personer).

Alder og kjønn

Det var i mars 1.771 helt ledige kvinner i Vest-Viken, en nedgang på 339 personer (-16 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor. Det var 2.882 helt ledige menn i Vest-Viken i mars. Det er en nedgang på 68 personer (-2 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor.

Vi ser en nedgang i antall helt ledige i alle aldersgrupper sammenlignet med mars i fjor. I aldersgruppen 30-39 år var det en nedgang på 71 personer (-5 prosent). I aldersgruppen 40-49 år var det en nedgang på 45 personer (-4 prosent), 50-59 år en nedgang på -81 personer (-10 prosent) og i aldersgruppen over 60 år så vi også en nedgang på 170 personer (-28 prosent).

I den yngste aldersgruppen fra 16-29 år ser vi en nedgang på 40 personer (-4 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor. I denne aldersgruppen var det 997 helt ledige i Vest-Viken i mars.

Høyest og lavest

Modum er kommunen med høyest ledighet i Vest-Viken i mars. Her er 2,4 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. Den laveste ledigheten i Vest-Viken finner vi i Hemsedal, der 0,5 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid i mars.

Statistikk fra NAV viser at 544 personer (11,7 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte*. Det samme gjelder 364 personer (20,2 prosent) av de delvis ledige. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 0,3 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *