7.557 arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken i mars

I mars var 7 .57 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 2,9 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Blant arbeidssøkerne var 4.653 personer registrert som helt ledige i mars, noe som utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. NAV-regionen Vest-Viken ligger dermed likt med landsgjennomsnittet på 1,8 […]

Advarer mot omreisende håndverkere

– Seriøse håndverkere ringer neppe på dørene for å tilby håndverkstjenester. Det er den klare advarselen fra a-krimsenteret i Tønsberg og Medbyggerne. Det er et sikkert vårtegn at håndverkere kommer på døra med tilbud om arbeid på hus og hytter. – Sier du ja til slike tilbud, kan det bli en dyr affære for deg. I tillegg […]

Tjuvstart på påskeutfarten straffer seg

I dag kan du bokstavelig talt gå på en smell om du forsøker å reise foran påskekøen. Det viser en skadeanalyse fra If. Fredagen før palmesøndag er biler mest utsatt for skader i tiden mellom klokken 14 og 15. Typiske skader er påkjørsel bakfra og parkeringsskader. Det går fram av en gjennomgang forsikringsselskapet If har […]