cytonn-photography-n95VMLxqM2I-unsplash

Arbeidsinkludering er et viktig tiltak i kampen mot sosiale utfordringer

Herman Ekle Lund, Venstre. Foto: Nina Holtan

I sommer har det vært mye debatt om integrering og sosiale utfordringer i Drammen. I en av ytringene skrev Hein Lindquist «at inkludering i arbeidslivet kan være det viktigste tiltaket for å redusere kriminalitet i samfunnet». 

Tekst: Herman Ekle Lund, Drammen Venstre

Vi i Venstre vil gjerne understreke hvorfor poenget til Lindquist er så godt – og hvorfor det må snakkes mer om:

Nærmere 30 prosent av Norges innbyggere i arbeidsfør alder (15-74) står utenfor arbeidslivet. I Drammen er tallet over 33 prosent. Dette er de som ikke synes på arbeidsledighetsstatistikken, men som av ulike årsaker står helt utenfor arbeidslivet. Dette omfatter over 25.000 mennesker bare her i Drammen. Et tall med store konsekvenser: for samfunnet, sosialt og økonomisk, og ikke minst for de det gjelder. Vi er en av de nasjonene innen OECD med aller høyest utenforskap. Vi nekter å tro at vi som befolkning er spesielt sykere eller dårligere rustet til å ta en jobb enn andre sammenliknbare nasjoner. I tillegg så vet vi at de som står utenfor arbeidslivet over tid ofte opplever utenforskap på andre områder og at dette går i arv. Og som Hein Lindquist påpeker, så er dette en kilde til sosiale utfordringer og uro. 

Selv om innvandrere er overrepresentert på statistikkene, så er det klart at statistikken også inkluderer etnisk norske. Så å jobbe for å redusere utenforskap handler da ikke om integrering – men inkludering: 

Inkludering av flere i arbeidsliv og samfunn, uavhengig av opprinnelse. Det handler om å flytte mennesker fra utenforskap til fellesskap. Dette er en lønnsom satsning. Både for Drammen som kommune, sosialt og økonomisk, og ikke minst for de det gjelder. Og som en bonus så oppfatter vi at dette er et godt tiltak for å redusere de sosiale utfordringene vi opplever. Det er ikke det eneste tiltaket som må til, men det er et viktig steg på veien.

Vi har, i livets ulike faser, samhandlet med mange av disse som står utenfor både arbeidsliv og samfunn. Og vår oppfatning er at de fleste vil. De vil i jobb, og de vil bidra i samfunnet og være en del av et fellesskap. Ikke alle, men de aller fleste vil. Men de føler at de er avskåret fra muligheten. Og vi tror at vi får mye igjen for å hjelpe.

Vi i Venstre har redusering av utenforskap som en av våre viktigste saker. Selvfølgelig handler det om å ta vare på enkeltindivider og gi de som ønsker det en mulighet. Men det handler også om å ta vare på kommunen og kommuneøkonomien. I en kommune som ønsker vekst vil det å flytte mennesker fra å være stønadsmottakere til lønnsmottakere og skattebetalere være en måte å skape vekst på. Dette glemmes ofte til fordel for en ensidig diskusjon om tilflytting. Vi i Venstre mener første fokus heller bør være å faktisk se på menneskene vi allerede har i Drammen. Hvordan kan vi utløse hele potensialet deres? Den manglende inkluderingen av menneskene i Drammen i dag er sløsing med ressurser.

Hvordan kan vi gjøre dette i praksis? Vi i Venstre foreslår følgende tiltak:

  • Gratis norskkurs for alle innvandrere som trenger det.
  • Lavterskel dataopplæring. Det er overraskende mange som mangler basis datakompetanse. Også blant etniske nordmenn.
  • Samarbeide med næringslivet for å øke andelen jobber som øremerkes til dem som står utenfor arbeidslivet. Det er mange som gjør mye bra, og erfaringene er gode.
  • Utfordre Drammen kommune som arbeidsgiver. Vi tror at det er flere jobber i kommunen hvor det kan ansettes mennesker som har falt utenfor. Ikke bare i «skippertak-prosjekter», men som faste ansettelser.
  • Jobbe sammen med frivilligheten for å stimulere til å skape enda flere møteplasser hvor mennesker kan delta i et fellesskap.
  • Utvikle kommunens knutepunkter til å bli enda bedre på å bli et lokalt møtested for innbyggerne med et godt tilbud av aktiviteter.
  • Jobbe for at kommunen får en større påvirkning på NAV sitt lokale tilbud sånn at dette bedre tilpasses kommunens behov.
  • Styrke våre eksisterende arbeidslivssatsinger lokalt som viser resultater; slik som Kvalifiseringsprogrammet.

Dette er tiltak som kan gi rask, positiv avkastning – både økonomisk og sosialt. 

Hvem andre vil bli med på dette løftet?

Herman Ekle Lund, Emilie Ovnerud, Rune Fortun, Camilla Ulsund, Torhild Wibe, Espen Ovnerud er toppkandidater i Drammen Venstre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *