Naturpanelet: Fremmede arter stadig større trussel

Spredningen av fremmede skadelige arter globalt har aldri vært større og viser ingen tegn til å avta. Mange av tiltakene som kan stoppe spredning finnes, men er i liten grad igangsatt. Det er skremmende hvordan vi ser naturen endrer seg så raskt foran øynene våre med invasjoner av fremmede skadelige arter som pukkellaks, stillehavsøsters og […]

Her er de nominerte til Nordisk råds miljøpris 2023

Grønlands første gjenbruksbutikk, gjenvunne tekstilfibre, sirkulær klesdesign og et rammeverk for moteuker er blant de sju nominerte til Nordisk råds miljøpris 2023. Nordisk råds miljøpris setter i år søkelyset på tekstilindustrien og dens miljømessige og klimamessige utfordringer. Miljøprisen 2023 tildeles en nøkkelaktør som fremmer den systemiske omstillingen av tekstilindustrien og tekstilforbruket i retning av global […]

Den siste norske sjømann?

Norge er en stolt sjøfartsnasjon med lange tradisjoner. Hvis Regjeringen og Stortinget sover ved roret, er skatte-direktoratet nå i ferd med å kjøre nærskipsfarten, lokalsamfunn og norske sjøfolk på skjæret. Kronikk av Kystrederiene, Brønnbåteiernes Forening og Norske Skipsverft Det som står på spill er rett og slett fremtiden til over 15 000 sjøfolk innen nærskipsfarten, […]

Drammens veivalg: Fellesskapets styrke i en bærekraftig fremtid

pexels-kindel-media-9875416

Drammen står overfor store utfordringer, som klimaendringer og økonomisk ulikhet, og tradisjonelle løsninger som skatter og avgifter er ikke alltid de mest effektive. Istedenfor å belaste borgerne med høyere kostnader, bør byen fokusere på å støtte og utdanne spesifikke grupper for å øke deres arbeidsevne og inntektspotensial. Gjennom samarbeid mellom offentlig og privat sektor, samt sivilsamfunnet, kan Drammen finne innovative løsninger som fremmer både økonomisk vekst og sosial inkludering, uten å øke skattetrykket på innbyggerne.

Delbetalinger ga fire ganger høyere gjeldsvekst for unge

En fersk analyse viser at delbetalinger kan være en gjeldsbombe blant unge. Hos unge mennesker vokser gjelden fire ganger så raskt dersom de benytter slike tjenester. – Delbetaling kan virke attraktivt i handelsøyeblikket, men gi alvorlige økonomiske konsekvenser senere, sier Horde-sjef Alf Gunnar Andersen. De siste årene har det vært en eksplosjon i e-handel med […]

Drammensidretten tar “økonomi som barriere” for deltagelse i idrettslag på alvor!

Stadig flere opplever at økonomi er en barriere for å delta i fritidsaktiviteter. Solidaritetsfondet skal gi mulighet for støtte i en økonomisk krevende situasjon, med mål om å finne løsningsalternativer i samarbeid med familien. Tekst: Janne Hafskjold, Drammen Idrettsråd Solidaritetsfondet er idrettens egen ordning og vårt svar på at Drammensidretten tar «økonomi som barriere for […]

Tar politikerne i din kommune frivilligheten på alvor?

Når krisa rammer stiller de frivillige organisasjonene opp med alt fra søk og sikring, hjelp til de rammede, og ikke minst i opprydding og oppbygging i etterkant. At frivillige organisasjoner stiller opp når det er krise er noe altfor mange kommuner tar for gitt. Hvor mange politikere vil lage en politikk som legger til rette […]

Forventer flere skader av ekte hussopp

– Værsituasjonen i Sør- Norge de siste ukene gjør at vi forventer at flere oppdager ekte hussopp hjemme, i garasjen eller på hytta. Råtesoppen har gunstige forhold i mange bygninger denne høsten, sier mykolog Jørgen Skyrud Danielsen i Norsk Hussopp Forsikring. østen er høysesong for ekte hussopp. Rundt 20 grader og tilgang på kalk og fuktighet […]

Arbeidsinkludering er et viktig tiltak i kampen mot sosiale utfordringer

cytonn-photography-n95VMLxqM2I-unsplash

I sommer har det vært mye debatt om integrering og sosiale utfordringer i Drammen. I en av ytringene skrev Hein Lindquist «at inkludering i arbeidslivet kan være det viktigste tiltaket for å redusere kriminalitet i samfunnet».  Tekst: Herman Ekle Lund, Drammen Venstre Vi i Venstre vil gjerne understreke hvorfor poenget til Lindquist er så godt […]

På onsdag feires naturen og mangfoldet av verdens matkulturer

Mat på tur være så mye mer enn pølser. Denne uken feires turmat fra alle verdenshjørner med sin egen dag. – Nyt et måltid sammen i det fri, er oppfordringen. Under Friluftslivets uke 2. – 10. september feires friluftslivet gjennom en hel uke i strekk, og i år har uka fått en ny markeringsdag. Onsdag […]