Bertel O. Steen med ny bærekraftrapport

Bertel O. Steen publiserer i dag sin første bærekraftrapport. – Bærekraft er et viktig område for oss. Det arbeidet vi har gjort det siste året setter oss i stand til å jobbe målrettet for å oppfylle våre strategiske ambisjoner, samt å rapportere bærekraft på en grundig måte, sier konsernsjef Harald Frigstad.

Bærekraft er en av fire hovedstolper i Bertel O. Steens forretningsstrategi. Det siste året har det blitt lagt ned en stor innsats for å heve dette arbeidet ytterligere slik at konsernet kan møte stadig høyere krav og forventninger på området. Det har resultert i disse hovedelementene som publiseres i dag:

  • Klimaregnskap med utslipp i Scope 1, 2 og 3 (basert på GHG-protokollen)
  • Bærekraftstrategi tett integrert med forretningsstrategien
  • Bærekraftrapport (etter standarden til Global Reporting Initiative)

Vårt ansvar

Et bærekraftig selskap er et selskap som ivaretar både miljø, mennesker og samfunn på en ansvarlig måte.

– Vi ser det slik at vi har et ansvar for å bidra til å redusere negativ klima- og miljøpåvirkning. Vi har et ansvar for å være en attraktiv og god arbeidsplass for alle våre 3 000 medarbeidere, og sikre en ansvarlig produksjon av varer og tjenester. Og som både importør og forhandler av biler, lastebiler og buss har vi i Bertel O. Steen et ansvar for å holde hjulene i gang i Norge med trygge kjøretøy for både privatpersoner, varetransport og nødetater. Vårt bærekraftarbeid handler i stor grad om hvordan vi utfører dette oppdraget og hvordan vi skal jobbe med å forbedre oss, sier Frigstad.

– Det er lagt ned en stor innsats i flere avdelinger i konsernet, og bærekraft har vært behandlet i konsernledelsen i flere omganger. Det er derfor et godt forankret arbeid som danner en solid grunnmur for veien videre, konstaterer Frigstad.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *