Bertel O. Steen tar nye steg på bærekraft

Bertel O. Steen publiserer i dag sin første, helintegrerte års- og bærekraftrapport.

For første gang utgir Bertel O. Steen en samlet års- og bærekraftrapport. I fjor var dette to separate publikasjoner, men er nå samlet som ett ledd i å tilpasse konsernet til de nye rapporteringskravene i EUs bærekraftdirektiv (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD). De endelige kravene i CSRD ble publisert av EU på sensommeren i fjor. Bertel O. Steen vil først være pliktig til å rapportere i henhold til det nye regelverket fra og med regnskapsåret 2025, men har valgt å rapportere så tett som mulig på kravene allerede i år.

– Med publisering av klimaregnskap, bærekraftstrategi og en integrert rapport har konsernet de siste årene tatt et langt steg fremover på bærekraft. I år er det verdt å nevne at vi har redusert våre egne klimautslipp i scope 1, og at vi er tidlig ute med CSRD-rapportering, sier konsernsjef Harald Frigstad.

Reduserte klimagassutslipp i 2023

Bertel O. Steens totale klimagassutslipp i 2023 var på 615 249 tCO2e. Det er en nedgang på 24 prosent, sammenlignet med basisåret 2022.

– Klimagassutslippene påvirkes av en rekke faktorer. Det som måles i scope 1 – som omfatter de direkte utslippene våre som for eksempel utslipp fra bilene vi bruker – er det vi har størst grad av påvirkning på selv. Her ser vi at vi hadde en samlet nedgang i utslipp på 8,1 prosent. Denne nedgangen skyldes at vi faser ut fossile biler fra vår egeneide bilpark, for eksempel skal alle nye firmabiler nå være helelektriske, sier Frigstad.

Scope 2 omhandler klimagassutslipp fra innkjøpt elektrisitet, fjernvarme og fjernkjøling til bygningene våre og bruk av elektrisitet til lading av kjøretøy vi har operasjonell kontroll over. Disse utslippene har økt med 28,3 prosent, blant annet på grunn av at andelen firmabiler, pressebiler og demobiler som er elektriske, har økt.

Scope 3 er indirekte klimagassutslipp som er en konsekvens av selskapets aktiviteter, men kommer fra kilder som ikke eies eller kontrolleres av selskapet. Størstedelen av disse utslippene kommer fra produksjon (41,5 prosent) og bruk (55,9 prosent) av kjøretøyene vi selger. Utslippene fra scope 3 har gått ned med 24,1 prosent fra 2022. Nedgangen i utslippene fra bruk av solgte kjøretøy er en konsekvens av at en stadig større andel av den rullende bilparken nå er elektrisk, mens nedgangen i utslipp fra produksjonen i hovedsak skyldes at salgsvolumet (antall registrerte kjøretøy) var lavere i 2023 enn i foregående år.

– Vi har brukt Science Based Target initiative sine modeller for å beregne kortsiktige og langsiktige mål for utslippsreduksjon, som skal ta oss til netto null innen 2050. For å klare dette må vi redusere utslippene i henholdsvis scope 1, 2 og 3 med 42 prosent innen 2030. Det arbeidet vi har gjort det siste året setter oss i stand til å jobbe målrettet for å oppfylle våre strategiske ambisjoner på bærekraft, sier konsernsjef Harald Frigstad.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *