BOLIG: Utleiers marked

Det totale utbudet i leiemarkedet er fremdeles lavt, og leieprisene fortsetter å øke. Kombinasjonen av færre utleieboliger og et utfordrende salgsmarked gir utslag for leieprisene i oktober.

-Vi ser definitivt ringvirkningene av økte levekostnader og økt rente. Flere velger å leie fremfor å kjøpe, og i de største byene opplever vi særlig stor pågang av kunder som ikke får solgt boligen sin, og som heller vurderer å leie ut, sier administrerende direktør i Utleiemegleren, Geir Skogheim.

Oslo

I oktober var gjennomsnittsprisen for en 1-roms leilighet i Oslo 11 030 kroner. Dette er en liten økning på 0,6% fra forrige måned. Sammenlignet med oktober i fjor, har vi en større økning på hele 9,6%.

En 2-roms kostet i gjennomsnitt 14 791 kroner i oktober, som gir en marginal økning på 0,2% fra forrige måned. Sammenlignet med oktober i fjor, øker leieprisen hele 9,4%.

På 3-roms leilighetene ser vi tilsvarende «trend». Sammenlignet med forrige måned øker gjennomsnittsprisen med 0,5%, men sammenligner vi med fjoråret, øker den med hele 10,1%. Gjennomsnittsprisen for en 3-roms leilighet i Oslo i oktober var 18 755 kroner.

Det har vært meget god respons på alle våre utleieboliger i oktober. Det er mange henvendelser på samtlige boliger i Oslo, men etterspørselen etter sentrale 3-roms, er størst. Leieprisene har vært stabilt økende siden forrige måned og vi ser en stor økning sammenlignet med samme tid i fjor.

Den største endringen vi har sett i oktober er at mange som skal selge boligen sin, nå tar kontakt for å vurdere utleie i stedet. Dette er en ny trend som er et resultat av et dalende salgsmarked, sier Siri Anne Bernum Halck, Regionsjef i Utleiemegleren.

Asker og Bærum

I oktober kostet det i gjennomsnitt 13 156 kroner å leie en 2-roms leilighet i Asker og Bærum. Dette gir en liten økning på 0,3% sammenlignet med forrige måned, og en sterk økning på 5,9% sammenlignet mot samme måned i fjor.

En 3-roms kostet i gjennomsnitt 16 477 kroner, som gir en liten økning på 0,4% sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med 2021 ser vi en økning på 4,0%.

Utleiemegleren Asker og Bærum ser tilbake på en god måned.

Vi begynner å se virkningene av økte bo/levekostnader, samt økt boliglånsrente. Mange ønsker å leie og vi opplever godt besøkte visninger. Trenden fra tidligere i år fortsetter, og vi ser at boliger med god standard og sentral beliggenhet er de mest populære.

Vi ser at salgsmarkedet i Asker og Bærum er utfordrende, og mange boligselgere tar kontakt med oss for å vurdere utleie i påvente av salg, sier daglig leder i Utleiemegleren Asker og Bærum, Mats Larsen.

Drammen

En 3-roms leilighet i Drammen kostet i gjennomsnitt 14 367 kroner i oktober. Sammenlignet med september er det en økning på 3,2%. Sammenlignet med i fjor er det en økning på hele 12,2%.

Det er et godt leiemarked om dagen, og vi får god respons på boligene vi annonserer. Vi merker også økt pågang av kunder som ikke får solgt boligen sin og som heller vurderer å leie den ut.

Det er også flere som utsetter kjøp av bolig og som føler det er mer sikkert å leie. Det er med andre ord utleiers marked, sier daglig leder i Utleiemegleren Drammen, Eivind Sveen.

Romerike

I oktober kostet det i gjennomsnitt 9175 kroner å leie en 1-roms leilighet på Romerike. Dette gir en økning på hele 8,1% sammenlignet med i fjor.

En 2-roms på Romerike kostet i gjennomsnitt 12 614 kroner i oktober. Dette er en økning på 5,8% fra forrige måned, og en økning på 8,2% sammenlignet med oktober i fjor.

En 3-roms leilighet kostet på Romerike kostet i gjennomsnitt 14 617 kroner i oktober. Sammenlignet med september gir dette en økning på 3,0%. Sammenlignet med i fjor, gir det en økning på hele 6,7%.

Vi opplever for tiden stor etterspørsel etter større, nyere leiligheter. Leietakerne har størst betalingsvillighet for nye, moderne boliger, der det helst er inkludert varmtvann og fyring i form av fjernvarme e.l. Det å kunne ha en forutsigbarhet på strømkostnadene er vesentlig, sier daglig leder for Utleiemegleren Lillestrøm, Tom Anders Andersen.

Nedre Romerike

Som alltid er det også viktig med en sentral beliggenhet. Det ferdigstilles for tiden flere sentrale byggeprosjekter på nedre Romerike som bidrar til økte leiepriser.

Det at mange nå vurderer å leie ut istedenfor å selge i et fallende salgsmarked, vil kunne sette et preg på leiemarkedet mot slutten av året. Det blir spennende å se hva et antatt større tilbud av boliger til leie vil gjøre med leieprisene fremover, sier daglig leder for Utleiemegleren Lillestrøm, Tom Anders Andersen.

Øvre Romerike

Leiemarkedet har roet seg noe i oktober etter en hektisk sommer med stor aktivitet. Det er normalt for sesongen.

Vi opplever at moderne og sentrumsnære boliger med lavere strømkostander er mest foretrukket og leies ut raskt. Mange av leietakerne i markedet planlegger innflytting i starten av 2023, og vi er godt i gang med å finne boliger til disse, sier daglig leder i Utleiemegleren Jessheim, Tom Fjalestad.

Stavanger

I Stavanger ligger snittprisen for en 2-roms på 11 139 kroner hittil i år, som er 6,3% høyere sammenlignet med snittet i fjor (10 481 kroner).

For en 3-roms ligger snittprisen på 14 273 kroner, som gir en økning på 6,1% hittil i år sammenlignet med fjoråret.

Leieprisveksten i Stavanger og Sandnes fortsetter å øke sammenlignet med 2021. Antall ledige boliger er fortsatt færre enn det som har vært vanlig. Lavt tilbud og stor etterspørsel, gir høyere leiepriser, sier daglig leder i Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge.

Østfold

I oktober kostet det i gjennomsnitt kr 11 968 kroner å leie bolig i vårt distrikt mot 11 463 kroner i samme periode i fjor.

Vi skrev mange leiekontrakter i oktober og tar stadig større markedsandeler i Østfold. I oktober leide vi ut hele 75% flere boliger enn det vi gjorde i september. Vi opplever positiv respons etter at vi opprettet eget kontor i Fredrikstad i september. Fortsatt er det de nyeste boligene med sentral beliggenhet som gir størst respons.

Det merkes at renten er på vei oppover og at salgsmarkedet er roligere. Flere velger nå å leie ut for en periode fremfor å selge. Det er også en liten økning i antall saker på finn.no mot september, sier daglig leder i Utleiemegleren Østfold, Helge Hanch-Hansen.

Bergen

En 3-roms leilighet kostet i gjennomsnitt 13 795 kroner i oktober. Sammenlignet med samme måned i 2021, ser vi en økning på 4,8%.

For en måned siden meldte vi at høysesongen var «over» på leiemarkedet i Bergen, og at aktiviteten på leiemarkedet var noe avtagende i forhold til de hektiske sommermånedene. I oktober i år har det imidlertid vært godt trykk i leiemarkedet og vi leide ut nesten 22 % flere boliger enn vi gjorde i september. Vi inngikk også flere leiekontrakter i oktober enn vi gjorde i høysesongen i august.

En annen utvikling, er at flere tar kontakt fordi de ikke får solgt boligen sin. Flere boligeiere vi var i kontakt med i sommer, som hadde bestemt seg for å selge, kommer nå tilbake til oss fordi de ikke har fått solgt boligen. Det er tydelig at rente- og kostnadsøkningen den siste tiden, påvirker leiemarkedet, sier daglig leder i Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove.

Kristiansand

I Kristiansand-regionen var utleiemarkedet ganske normalt i oktober med økende leiepriser.

Det er mest etterspørsel etter rekkehus og 2-mannsboliger i typiske familiestrøk med skoler og barnehager i umiddelbar nærhet.

Det er mangel på utleieboliger i Arendal og Grimstad. Her etableres det etter hvert mange arbeidsplasser, som vil gi økt etterspørsel etter utleieboliger, sier daglig leder i Utleiemegleren Kristiansand, Tor-Gunnar Albert.

Trondheim

I oktober kostet en 2-roms i Trondheim i gjennomsnitt 12 100 kroner. Ser vi på september gir dette en økning på 1,7%. Sammenlignet med samme måned i fjor, gir det øker leieprisen med hele 5,7%.

Trondheim fortsetter å ha et stabilt leiemarked, men litt roligere nå, som er normalt for tiden vi er inne i.

Det kan nevnes at vi får flere forespørsler på utleie av boliger som ikke blir solgt der de vurderer utleie en periode frem til salgsmarkedet tar seg opp igjen, sier daglig leder i Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan.

Vestfold

Det er høy aktivitet i utleiemarkedet i Vestfold og godt oppmøte på visningene våre.

Vi har i de siste ukene opplevd stor pågang fra boligeiere som ikke får solgt sin bolig og som heller velger å leie ut gjennom oss. Samtidig opplever vi at det er mange som også ønsker å leie. Det er nok en sammensatt årsak til dette, men den største er nok økte renter og større usikkerhet i salgsmarkedet, sier daglig leder i Utleiemegleren Vestfold, Karsten Olsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *