BOLIG: Utleiers marked

Det totale utbudet i leiemarkedet er fremdeles lavt, og leieprisene fortsetter å øke. Kombinasjonen av færre utleieboliger og et utfordrende salgsmarked gir utslag for leieprisene i oktober. -Vi ser definitivt ringvirkningene av økte levekostnader og økt rente. Flere velger å leie fremfor å kjøpe, og i de største byene opplever vi særlig stor pågang av […]

Lykken er store barn

Det er lykken for meg, i alle fall. Jeg hører ikke til dem som synes babyer er det mest fantastiske på denne jord, og som kan sitte og kikke på dem i evigheter. Som synes at det å trille vogn, eller sitte på en kafé med poden og en kaffe latte,  er definisjonen på det gode […]

Ungdom med ti konkrete ønsker for god psykisk helse

«Hobbylag», «klassekos» og en russetid som inkluderer alle. Det er blant budskapene fra ungdom som deltok på Framtidsmøtet. Budskapene ble overlevert kommunenes organsasjon KS. Kronprinsparets Fonds formål er å bidra til fellesskap og inkludering av unge i samfunnet. Nå har et utvalg unge fra hele landet vært samlet i Oslo for å sette ord på […]

Klarer du deg uten nett i 72 timer?

Det er smart å tenke beredskap også på nett og mobil. Her er fem tips til hvordan du kan forberede deg. Denne uka er det Egenberedskapsuka, og det er smart å tenke over hva man gjør dersom strømmen blir borte eller mobilnettet skulle falle ut i kortere perioder. I Norge har mobilnettene reseverestrøm for to […]

Söderberg & Partners inn på eiersiden i takstbransjen

Söderberg & Partners kjøper seg inn i Takst-Forum Trøndelag AS (51 %) og Supertakst AS (34 %). Rollen til bygningssakyndig er ytterligere forsterket etter endringene i avhendingsloven og den nye takstforskriften. Söderberg & Partners søker kontinuerlig løsninger som bidrar til å redusere konfliktsnivået i boligmarkedet. Selskapet har stor tro på utvikling av nye og eksisterende […]

Inga rettsak om pengespelreklame

Discovery trekker søksmålet sitt mot staten når det gjeld forbod mot å distribuere tv-reklame for pengespel utan norsk løyve. – Dette er enda eit viktig skritt for å kunne verne sårbare spelarar, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Medietilsynet vedtok i april å pålegge fem tv-distributørar å stanse reklame for pengespel som ikkje har norsk løyve. Sida […]

Vil gjøre anskaffelsesregelverket bedre for bedrifter og oppdragsgivere

Regjeringen vil revidere anskaffelsesregelverket. Et nytt lovutvalg har fått i oppgave å utarbeide forslag som skal styrke klima- og miljøhensyn, motvirke sosialdumping og arbeidslivskriminalitet, og forenkle regelverket i offentlige anskaffelser. -Denne regjeringen har siden vi tiltrådte for et år siden vært tydelige på at regelverket og praksisen i offentlige anskaffelser må endres. Et nytt regelverk […]

Seriøs håndverker eller seriøse problemer?

En ny kampanje skal hjelpe forbrukere å velge seriøse håndverkere når de skal bygge eller pusse opp hus og hytte. Seriøse håndverkere er en fordel for forbrukere, byggebransjen og samfunnet. Samarbeidspartnerne bak kampanjen er offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen, eiendomsmeglerbransjen, finansnæringen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Kampanjen har som mål å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft […]