Administrerende direktør i Virke, Bernt Apeland.

Budsjettforliket løser få utfordringer for næringslivet

Da budsjettforslaget ble presentert i oktober mente Hovedorganisasjonen Virke at regjeringens næringspolitikk ikke var friskmeldt. Med fasiten på bordet, mener administrerende direktør i Virke, Bernt Apeland at kritikken står seg. Budsjettforliket med SV bidrar ikke til å løse utfordringene som virksomhetene står i, sier han.

– Samfunnet skal gjennom en storstilt omstilling, der vi skal redusere utslippene og få flere i arbeid. Vår kritikk i oktober var at budsjettforslaget ikke tok inn over seg at omstilling er dyrt, og vi må skuffet konstatere at kritikken står seg etter regjeringens forhandlinger med SV. Budsjettforliket bidrar ikke til å løse utfordringene virksomhetene står i, sier Apeland.

Han forteller at handels- og tjenestenæringene etterspør en regjering og et storting som spiller mer på lag med dem i en skjebnetid for norsk næringsliv.

– Handels- og tjenestenæringene har over 1.4 millioner ansatte. Våre medlemmer ønsker å bidra til å nå regjeringens klimamål, og jobber hver dag for å inkludere de over 600 000 som står utenfor arbeidslivet. At regjeringen og SV prioriterer helt andre ting gjør jobben mye tyngre enn den trenger å være, sier Apeland.

Likevel er Virke fornøyd med at regjeringen har stått i mot SVs ønske om økte skatter og avgifter. Hovedorganisasjonen mener også signalene knyttet til økt satsning på energieffektivisering er positive.

– I en tid hvor mange virksomheter sliter er det viktig at staten ikke pålegger dem økte kostnader. Derfor er vi glade for å se at regjeringen har stått imot SVs forslag om økte skatter og avgifter. Når det gjelder ENØK-satsningen er det positive signaler, men vi mener det trengs betydelig mer på dette området i årene fremover, sier Apeland.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *