pexels-kampus-production-7551686

En Ny Veiviser for Eldreomsorgen i Drammen

Sajid Mukhtar

I lys av nylig debattinnlegg fra Drammen Arbeiderpartiet og Høyre, er det klart at eldreomsorgen i Drammen er en brennende problemstilling. Mens Arbeiderpartiet argumenterer mot privatisering, fremhever Høyre sin vilje til å prøve alternative tilnærminger.

Tekst: Sajid Muhktar, Partiet Sentrum

Uavhengig av politisk ståsted, ligger problemets rot i ett enkelt faktum: det er for få hender til å gjøre jobben.

Dagens situasjon

Drammen kommune får en stadig økende andel eldre innbyggere. Mange av disse lever gode liv uten et utstrakt behov for kommunale helse- og omsorgstjenester. Men flere eldre innbyggere betyr også at flere enn i dag vil bli brukere av de kommunale tjenestene. Det har vært en betydelig økning i antall ansatte innenfor helse- og omsorgstjenestene, og på landsbasis er økningen fra 2002 til 2022 på 53 prosent. Denne utviklingen gjelder også for Drammen.

Vår foreslåtte løsning:

1. Utdanning for et bredere spekter av befolkningen:

Ved å tilby helsefaglig utdanning til et bredere spekter av befolkningen, inkludert de utenfor arbeidslivet, de som jobber deltid, og de som mottar sosialhjelp, vil vi oppnå:

a) Økning av helsefaglig kompetanse i kommunen.

b) Hjelp til individene for å komme ut av fattigdomsfella.

c) Økt skatteinngang for Drammen kommune.

Dette er en lønnsom investering for fremtiden som vil gi langsiktige fordeler både økonomisk og sosialt.

2. 100 % stillinger for alle som ønsker det:

Over 30 prosent av de ansatte i Drammen jobber i deltidsstillinger. En nær bekjent av meg søkte fast jobb i Drammen kommune etter lærlingplass, men møtte barrierer med flere tilbud om deltid og et krav om å “kjøpe vakter”. Hun fikk raskt nesten 100 % stilling i nabokommunen Asker. Heltidsstillinger gir ansatte økonomisk trygghet, bedre arbeidsmiljø, og effektivitet i eldreomsorgen. Vi må også overveie hvordan vi kan beholde kvalifisert personell med heltidsstillinger.

3. Flere lærlingeplasser:

Drammen kommune hadde et rekordstort inntak av lærlinger i 2022, men målsetningen om to lærlinger per 1.000 innbyggere er ennå ikke nådd. Med 150 lærlinger fordelt over ulike fagfelt, må det gjøres en aktiv innsats for å øke antallet plasser. Denne tilnærmingen vil ikke bare bidra til økt kompetanse, men også fornyelse og innovasjon i tjenestene.

Konklusjon:

Akkurat som vi forbereder oss for naturlige fenomener som flom, må vi også forberede oss på “eldrebølgen”. Drammen kommune må tenke med åpne øyne og få flere til å jobbe i helsefaglig. Det er på tide å tenke nytt og annerledes om eldreomsorgen i Drammen. Ved å kombinere kraften fra alle politiske leirer og sette innbyggerne først, kan vi skape en eldreomsorg som er både bærekraftig og av høy kvalitet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *