En Ny Veiviser for Eldreomsorgen i Drammen

pexels-kampus-production-7551686

I Drammen ser vi en voksende debatt om fremtiden for eldreomsorgen, spesielt i kjølvannet av debattinnlegg fra både Drammen Arbeiderpartiet og Høyre. Arbeiderpartiet og Høyre tar ulike standpunkter når det kommer til privat vs. offentlig drift, men alle kan enes om en ting: Det er rett og slett ikke nok hender til å dekke behovet. Med en aldring av befolkningen kommer også et økt press på helse- og omsorgstjenester. Selv med en imponerende økning i antall helsearbeidere det siste tiåret, står Drammen overfor en utfordring. Hvordan kan vi takle dette demografiske skiftet på en bærekraftig måte?

Drivstoffprisene på vei opp: – Nå må Vedum innfri avgifts-løftet

Drivstoffprisene er i bevegelse og nå kommer NAF med en kraftig advarsel. – Vi ser nå tegn til at det blir dyrere å fylle tanken igjen. Det er på overtid å kutte drivstoffavgiftene, slik regjeringen har lovet, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF. Etter en periode der drivstoffprisene har flatet ut, har prisene på bensin […]

Antall demente øker dramatisk

Prognosen sier 100 nye demente i Drammen hvert år. Har vi tatt høyde for det? Var nedleggelsen av Fredholt og Gulskogen forhastet? Burde vi ha ventet med nedleggelsen til vi hadde de nye plassene? Hvordan går det i dag med de som bodde på de to sykehjemmene?