En sone og honnørpris til alle

Billy Taranger, ordførerkandidat Drammen KrF

Gratis buss, tog og båt høres fascinerende ut. Det koster riktignok Stavanger kommune 200 millioner for en lengre periode. Det er viktig å få flere innbyggere til å reise kollektivt. Tiltaket er positivt. Det er god grunn til å se om en kan finne kreative løsninger for å få innbyggerne over fra bil til buss også i Drammen. Men vi har ikke hundretalls millioner til overs. Kristelig Folkeparti lanserer oppskriften til en løsning, til en minimal pris og uten byråkrati: «Alle reiser med honnørbillett».

Tekst: Billy Taranger, ordførerkandidat Drammen KrF

Pensjonister reiser nå for halv pris. Hele kommunen skal behandles som en sone – samme pris uansett hvor langt en reiser i kommunen. Det vil lønne seg å ta bussen fremfor å ta bilen med tanke på utgifter til drivstoff, slitasje og parkering.

Dobling av bussreisende

Klarer vi å doble antall bussreisende, vil honnørbillett for alle ikke koste Brakar eller kommunen noe. For argumentets skyld tar vi ikke med en del ekstra utgifter som påløper for Brakar med mer trafikk. Bussene har god kapasitet til en dobling av passasjerer. Brakar opplyser at det sitter i gjennomsnitt 11 personer i hver buss. 27 sitteplasser står ledige (etter et tankevekkende leserbrev i DT 21/7 av Arild Tjomsland). Om vi benyttet kapasiteten mye bedre vil en altså få inn  omtrent like mye i busspenger selv om prisen halveres. Barnebilletten kan også halveres eller bli gratis.

Bussen reduserer bilkøen

Fulle busser er godt for miljøet. En full buss med 40 passasjerer tilsvarer en bilkø på 400 meter med en i hver bil (etter Arild Tjomslands beregning) . Da har vi spart mye både i slitasje på veiene, eksosutslipp og mye ergrelser på å stå i bilkø. Om honnørpris for alle blir en suksess, vil vi redusere utslippene, ha færre biler på veiene og dermed fortsatt kvalifisere til belønningsmidler fra staten, som subsidierer bussbillettene.

Bussen er raskest

Med 400 meter mindre biler for hver buss, vil alle komme raskere fram. Det er positivt for alle parter.  Også for de som av en eller annen grunn må bruke bilen. KrF er ikke et bilfiendtlig parti. Bilen er kommet for å bli. Men KrF ønsker å redusere behovet for å bruke bilen. Da må kollektiv transport være billigere, raskere, bekvem og tilgjengelig.  Med egne kollektive felt, færre busstopp og med busstopp langs fortauet, vil det gå fortere med bussen enn med bil. Trond Johansen (KrF) sa det slik i kommunestyremøtet før ferien: «Om du har god tid tar du bilen, om du har det travelt tar du bussen!» Og jeg vil legge til; med KrFs opplegg med honnørbillett for alle vil du også spare penger. KrF foreslår dette slik at vi sammen kan gjøre Drammen mindre forurenset.

Én sone

Det er veldig viktig for mange at det bare er en pris uansett hvor langt du reiser i kommunen. Det er ingen grunn til at de som bor i Svelvik skal betale dobbel pris for å komme til Bragernes, eller tre ganger prisen om de vil til Mjøndalen. En sone er rettferdig og binder kommunen sammen. Tore Oppdal Hansen (Høyre), som kanskje blir ny fylkesordfører, bekreftet i en samtale nylig at det er fullt mulig å få til en sone i kommunen.

KrF vil jobbe for én buss-sone i hele kommunen med honnørpris for alle.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *