Hele Norge inviteres til nasjonal ryddedugnad i naturen

Lyst på en tur som gir litt ekstra god samvittighet? Hold Norge Rent og Norsk Friluftsliv inviterer hele landet til å sammen å gjøre naturen renere. – Søppel i naturen er faktisk det flest irriterer seg over når de er på tur, og i tillegg er det skadelig for både dyr og miljøet. Derfor håper […]

En aktiv befolkning er en samfunnsgevinst – også etter valget

Etter en aktiv idrettspolitisk sommer og tidlig høst, er det nå dags for valg. Politikernes svar på hvordan de skal tilrettelegge for mer idretts- og aktivitetsglede er viktig. For mange av de utfordringer samfunnet står overfor er idretten en viktigere del av løsningen enn noen gang. Tekst: Zaineb Al-Samarai, idrettspresident og Roar Bogerud, leder Viken […]

En sone og honnørpris til alle

Bussprisen må være den samme uansett hvor langt du kjører. Og den må bli billigere for å øke antall reisende. Honnørpris til alle uansett alder. Det vil dempe svevestøv og forurensing og gjøre bilkøene mindre.

Videreutdanning må kompenseres!

Vi har mangel på kvalifisert arbeidskraft i store deler av kommunens tjenestetilbud. Noe av dette behovet må løses gjennom nyansettelser, men mye kan dekkes gjennom kompetanseheving av folk vi allerede har.  Tekst: Herman Ekle Lund, Drammen Venstre Heldigvis er videreutdanning og etterutdanning noe veldig mange ansatte ønsker seg. Men de ønsker naturligvis at det legges […]

Ferske tall om overproduksjon av klær

– Klesindustrien produserer for mye klær, og det er politikernes oppgave å få ned volumene, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender. Nye tall viser at over 105.910 tonn nye klær, fottøy og tekstiler ble satt på det norske markedet i 2022. Det private forbruket utgjør 84 prosent av totalmengden. Hver person […]

Loppemarked i sentrum

Nytt liv på Godsen

Lørdag 16. og søndag 17. september blir det loppemarked på Godsterminalen i Drammen. Konnerud Skolekorps håper mange vil donere lopper som kan få et nytt liv.