Overrekkelsen av pengegaven ble markert med et signeringsarrangement ved USN campus Porsgrunn 3. oktober. Daglig lederne i de fire sparebankstiftelsene Guri Ramtoft (til venstre), Gisle Dahn, rektor Petter Aasen, Bjørn Engaas og Jan Terje Olsen. (Foto: Ingvild Gjone Sildnes)

Fire sparebankstiftelser gir 24 millioner til forskning ved USN

Fire sparebankstiftelser går sammen og gir 24 millioner til forskning på utenforskap og verdiskaping ved Universitetet i Sørøst-Norge.

SpareBank1 stiftelsen BV, Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg, Sparebankstiftelsen Telemark og Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde går sammen for å støtte forskningsarbeid som skal komme mange i samfunnet til gode.

Prosjektgaven på 24 millioner kroner til Universitetet i Sørøst-Norge (USN) skal gå til spesielt to forskningsområder som er viktige for regionen: å redusere utenforskap og øke innovasjons- og nyskapningstakten.

Større befolkningsgrupper som ikke kommer inn i arbeid og fellesskap har sosiale og økonomiske konsekvenser både for den enkelte og samfunnet. I tillegg er den samlede verdiskapningen i regionen for lav og nyskapningstakten for liten i flere bransjer.

Det er bakgrunnen for at sparebankstiftelsene bidrar med midler for å bygge opp fagmiljøene ved USN på disse områdene.

– Vi gleder oss stort over gaven fra de fire sparebankstiftelsene. Forskning og utviklingsarbeid ved USN skal bidra til å belyse og løse de store samfunnsutfordringene, og vi kan nå øke innsatsen på et viktig område, sier rektor Petter Aasen.

Pengegaven er formalisert i en samarbeidsavtale som ble signert i dag 3. oktober. Stiftelsene bidrar til finansiering av all aktiviteten hos USN på «sosial bærekraft og redusert utenforskap» og «entreprenørskap og økt regional innovasjon». Dette omfatter både utdanning, forskning, formidling og innovasjon.

– Her handler det om å få større kunnskap og skape vekst og utvikling. Gjennom vårt eierskap i SpareBank1 Sørøst-Norge representerer vi i stiftelsene et stort omland i Buskerud, Vestfold og Telemark, akkurat som USN. Derfor harmonerer dette samarbeidet så bra. Vi ser frem til å følge forskningsarbeidet, sier lederne for stiftelsene Bjørn Engaas, Gisle Dahn, Guri Ramtoft og Jan Terje Olsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *