Fire sparebankstiftelser gir 24 millioner til forskning ved USN

Fire sparebankstiftelser går sammen og gir 24 millioner til forskning på utenforskap og verdiskaping ved Universitetet i Sørøst-Norge. SpareBank1 stiftelsen BV, Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg, Sparebankstiftelsen Telemark og Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde går sammen for å støtte forskningsarbeid som skal komme mange i samfunnet til gode. Prosjektgaven på 24 millioner kroner til Universitetet i Sørøst-Norge (USN) […]

Nøkkeltall for norsk idrett 2022

Hvordan er medlemsutviklingen i norsk idrett? Hva er kvinneandelen blant utøvere og blant tillitsvalgte? Hvilke særforbund har hatt størst og minst vekst i aktivitetstallene? Nøkkeltallene for 2022 er nå klare. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har utarbeidet rapport om nøkkeltall for 2022. Rapporten er en del 2 av spillemiddelrapporteringen. Nøkkeltallsrapporten har som mål […]

Nå kan 18-åringer i Norge søke om gratis interrailbilletter

Er du født i 2005? EU gir bort 400 gratis togbilletter til ungdommer i Norge som blir 18 år i 2023. Formålet er kulturutveksling på tvers av landegrensene, og søknadsfristen er 18. oktober. – Å reise med tog er en fantastisk måte å oppleve andre kulturer på. På interrail kan du få nye venner og […]

Mer enn dobling av svindeltilfeller

Svindeltallene har mer enn doblet seg etter målrettet jobbing med å avdekke svindel. – Det forteller oss at mørketallene trolig er enda større enn vi trodde. Hvert år avdekkes forsikringssvindel for enorme summer. Så langt i år har Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB, avdekket 300 saker med forsikringssvindel. Det er over dobbelt så […]

Ringnes starter overgangen til festede korker

Ringnes bytter nå til korker som fortsatt vil henge fast til flasken etter at den er åpnet. Først ut er Farris. I løpet av de kommende månedene kommer hele Ringnes’ portefølje med de nye korkene. Det vil si Imsdal, Pepsi MAX, Mozell og Solo, blant annet. Bakgrunnen for endringen er et krav i EUs plastdirektiv. […]

Vy fortsetter å vokse etter pandemien

– Vi er glade for at stadig flere velger tog og buss, og at reiseaktiviteten nærmer seg nivået fra normalåret 2019 før pandemien, sier konsernsjef i Vy, Gro Bakstad. Per andre tertial har Vy økt antall reisende, inntekter og driftsresultat sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet for årets første åtte måneder ble 310 millioner […]

Ny månedsrekord i elbilsalget

Elbil utgjorde 87 prosent av alle nye solgte personbiler i Norge i september. – Et lysglimt i et ellers trått bilmarked. Til tross for høye månedstall er ikke Elbilforeningen fornøyd med året så langt, sier nestleder Petter Haugneland. Forrige månedsrekord var i mars tidligere i år. Da var elbilandelen på 86,8 prosent. Til tross for høye tall, er […]

Vold og traumer i barndommen øker faren for alkoholmisbruk som voksen

– Fysisk vold og andre traumatiske hendelser i barndommen er tydelige risikofaktorer for problematisk alkoholbruk. Forebyggingsarbeidet og tidlige hjelpetiltak bør hensynta dette, sier Helle Stangeland, stipendiat ved NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress). Forskningsstudien hun er del av ser på problematisk alkoholbruk blant unge mennesker og hvordan alkoholbruken virker inn på helse og livssituasjon. […]