Får du bostøtte, får du også strømstøtte på 1500 kr i måneden frem til og med april.

Fortsatt strømstøtte til de med bostøtte

Bostøttemottakere får strømstøtte også for perioden januar-april 2023, med et beløp på 1500 kr per måned. Midlertidig økt inntektsgrense for å få bostøtte videreføres også frem til juni 2023, slik at flere får både bostøtte og strømstøtte. Det ble vedtatt i Stortinget 16. desember.

Vedtaket ble fattet i tråd med regjeringas strømforlik med SV. Forliket innebærer å øke bevilgninga til bostøtte med 864 millioner kroner, fra 3,2 milliarder kroner til litt over fire milliarder kroner.

Hanne Krogh Lyng Sundbø

Økte inntektsgrenser

Bevilgninga skal dekke videreføring av de midlertidige økte inntektsgrensene første halvår av 2023.

– Dette innebærer at bostøtte beregnes gunstigere for hver enkelt. Egenandelssatsene er justert, og dette gir høyere inntektsgrense for å motta bostøtte, forklarer avdelingsdirektør for Lån og tilskudd i Husbanken, Hanne Krogh Lyng Sundbø, og fortsetter:

– Strømstøtten kommer på toppen av denne gunstigere beregningen.

De ekstraordinære satsene ble innført i desember 2021, og blir altså videreført ut juni 2023.

1500 kr i strømstøtte

Den økte bevilgninga skal dessuten dekke en månedlig strømstøtte på 1500 kroner til bostøttemottakere i perioden januar – april 2023.

Du får i tillegg 150 kroner for hver ekstra person du bor sammen med.

– Beløpet er uavhengig av dine faktiske utgifter til strøm, understreker Lyng Sundbø.

Hun minner om at bostøtte og strømstøtte utbetales måneden etter at du søker. Det vil si at innvilget bostøtte og strømstøtte for januar utbetales i februar, støtten for februar i mars osv.

Hvem har krav på bostøtte?

Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lave inntekter og høye boutgifter. Det er kommunen som registrerer søknader om bostøtte og har all kontakt med søkerne.

Hvis du har 27.000 kroner, eller mindre, i brutto månedsinntekt kan du ha rett til bostøtte, hvis du er enslig og bor i Oslo.

– Bor du et annet sted i landet, eller sammen med flere andre, gjelder andre inntektsgrenser, sier avdelingsdirektøren.

Finn ut hvilke inntektsgrenser som gjelder for din husstand der du bor:

Kan du få bostøtte? – Husbanken

Søknadsfristen for januar er 25. desember.

Bostøtte til flere

I november var det 94.500 norske husstander som fikk bostøtte, 17.000 flere enn i november 2021.

31 prosent av disse var barnefamilier, og husstandene mottok ca. 2800 kroner i snitt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *