Agurk fra Spania er mistenkt smittekilde i utbrudd av salmonella

Etter en omfattende utbruddsetterforskning, peker agurk fra en spansk leverandør seg ut som sannsynlig smittekilde i et salmonellautbrudd som startet i november. Det er ikke meldt om nye sykdomstilfeller de siste ukene, noe som kan tyde på at det ikke er forurensede produkter på markedet lenger og at utbruddet sannsynligvis er over. Det er nå […]

Flyr søker om flytillatelse i USA

Flyr har søkt det amerikanske transportdepartementet om tillatelse til å operere flygninger inn og ut av USA, for charter- og wetlease-flygninger fra vintersesongen 2023. Flyrs oppdaterte strategi innebærer å utnytte kommersielle muligheter utenfor hjemmemarkedet i lavsesongen. På grunn av et økende antall forespørsler fra nordamerikanske selskaper om charter- og wetlease-flyninger, har Flyr søkt det amerikanske transportdepartementet […]

Fortsatt strømstøtte til de med bostøtte

Bostøttemottakere får strømstøtte også for perioden januar-april 2023, med et beløp på 1500 kr per måned. Midlertidig økt inntektsgrense for å få bostøtte videreføres også frem til juni 2023, slik at flere får både bostøtte og strømstøtte. Det ble vedtatt i Stortinget 16. desember. Vedtaket ble fattet i tråd med regjeringas strømforlik med SV. Forliket […]

Slik kommer nordmenn seg hjem til jul

Nesten 6 av 10 reiser i jula, viser ny undersøkelse. Her er de mest populære reisemåtene. -Bilen er på en soleklar førsteplass. 1 av 3 kjører bil når de skal forflytte seg i høytiden, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge. Transporttoppen i jula Bil – 35 prosent Fly – 9 prosent Tog […]

Midlertidig stans i muligheten til å søke om tillatelser til akvakultur på land

Nærings- og fiskeridepartementet innfører en midlertidig stans i muligheten til å søke om tillatelser til akvakultur på land. Stansen vil gjelde til et nytt regelverk for akvakultur på land er på plass. -Det har skjedd en betydelig teknologisk utvikling innen konsepter som søker tillatelse til akvakulturproduksjon på land. Det tyder på at næringen er innovativ […]

Ukrainske flyktninger får utvidet rett til å kjøre bil i Norge

– Ukrainske flyktninger skal være trygge på at de kan få kjøre bil når de oppholder seg i Norge. Derfor vil vi nå ytterligere forlenge og utvide varigheten av førerkortene deres, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Statens vegvesen har i dag på oppdrag fra Samferdselsdepartementet sendt på høring forslag om at perioden ukrainske førerkort blir anerkjent […]