Historisk høyt antall inngåtte lærekontrakter

Det er høy trivsel og motivasjon blant lærlinger og over 8 av 10 trives på arbeidsplassen. Nye tall viser i tillegg et historisk høyt antall inngåtte lærekontrakter.

Utdanningsdirektoratet har publisert nye tall om gjennomføring av læretiden, lærlingundersøkelsen 2022 og nye fakta om fag- og yrkesopplæringa for 2022.

Hovedfunn om gjennomføring av læretiden

 • 86 prosent av lærlingene fikk fag- eller svennebrev innen fem år etter at de startet i lære.
 • Den høyeste andelen lærlinger som oppnår fag- eller svennebrev er blant de som går elektro- og datateknologi: 93 prosent av dem oppnår fag- eller svennebrev.
 • Det er stor økning i andelen som fullfører etter to år, både for restaurant- og matfag og håndverk, design og produktutvikling.

Les analysen her 

Hovedfunn fra fakta om fag- og yrkesopplæringa 2022

 • Tallet på søkere til læreplass i 2022 har falt med 400 sammenlignet med 2021.
 • Mer enn 8 av 10 søkere startet i lære i bedrift.
 • I perioden oktober 2021 til og med september 2022 ble det inngått 24 900 nye lærekontrakter. Det er 400 flere enn året før.
 • Det er flest nye lærlinger i bygg- og anleggsteknikk.
 • Totalt var det 28 100 godkjente lærebedrifter i 2021–22. Av disse hadde 75 prosent lærling det siste året.
 • 29 000 tok fag- eller svennebrev. Det er 500 færre enn året før.
 • 9 av 10 nyutdanna fagarbeidere innen bygg- og anleggsteknikk er i arbeid.

Hovedfunn fra lærlingundersøkelsen 2022

 • De aller fleste lærlinger er motivert for å lære på arbeidsplassen.
 • Over 8 av 10 lærlinger trives på arbeidsplassen, og 9 av 10 trives med kollegaene sine.
 • 8 av 10 lærlinger har hatt praksis i bedrift på vg1, vg2 eller begge trinn, og nær 6 av 10 mener at undervisningen i yrkesfagene ga et godt grunnlag for det de skulle lære i bedriften.
 • Omtrent like mange lærlinger opplever mobbing på arbeidsplassen som året før, men det er mindre forskjeller mellom utdanningsprogrammene dette året.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *