Det er mange ting å huske på når båten skal i vinteropplag, sier Sindre Ek hos Söderberg & Partners

Klargjøring til vinteren

Det er mye å huske på for å sikre at båten er klar for vinteropplag. Hvert år opplever dessverre mange båteiere skader, forfall eller tyverier, som kunne vært unngått ved å ta de rette forhåndsreglene.

Det er mye å huske på for å sikre at båten er klar for vinteropplag. Hvert år opplever dessverre mange båteiere skader, forfall eller tyverier, som kunne vært unngått ved å ta de rette forhåndsreglene.

– Nå er det høysesong for tyveri av propeller og annet utstyr i forbindelse med opplag av båter, sier Sindre Ek i Söderberg & Partners.

– Mange tar opp båten, men bruker noe tid på å klargjøre og ta med seg utstyr fra båten. Det medfører at mye dyrt utstyr er lett tilgjengelig og kan fjernes på kort tid i høstmørket, fortsetter Ek. Selv om tyveriet dekkes av forsikringen, vil det som oftest medføre en egenandel. Den kan fort være i samme størrelsesorden som selve utbedringen (evt utbetalingen), avslutter Ek

Vi har satt opp 10 nyttige tips du bør lese før båten går i opplag. Relevansen av tipsene vil selvsagt variere etter hvilken form for opplag man velger (i vann eller på land), og båtens størrelse.

10 tips du bør lese før båten går i opplag for vintersesongen: 

1. Båtforsikringen gjelder også når båten er i vinteropplag. 

Men husk: Hvis båten skal brukes i perioden 15.11 – 15.3 må du tegne forsikring som dekker helårs bruk.

2. Det anbefales at mindre utenbordsmotorer, drev og propeller avmonteres. 

De bør lagres innelåst innendørs når båten ligger på land.

3. Det anbefales generelt å fjerne kostbart utstyr og lagre det innelåst innendørs. 

Forsikringen dekker ikke personlige effekter og utstyr som ikke er fastmontert eller innelåst. Kartplotter på brakett som lett kan fjernes uten verktøy, dekkes som eksempel ikke av forsikringen. Dyrt utstyr som er lett å demontere anbefales å fjernes fra båten når den ligger i opplag.

4. Står båten på tilhenger skal tilhengeren være låst.

5. Båtforsikringen dekker normalt båter under transport på vei som er under 30 fot.

Båter over 30 fot trenger tilleggsforsikring hvis de skal transporteres på land/vei. Bruk profesjonell transportør som har sin forsikring i orden. For noen gjelder også forsikringen under transport på vei for båter over 30 fot, forutsatt at distansen er under 5 kilometer og at profesjonell transportør benyttes.

6. Ligger båten fortøyd i vannet høst eller vinter, unngå at akterenden av båten ligger mot vind og bølger. 

Vi erfarer at spesielt båter med utenbordsmotor og lavt akterspeil er ekstra utsatt for synkeskader under slike forhold.

7. Foreta tilstrekkelig frostsikring av motor, vann og septik-systemer. 

Her bør man passe på at dette arbeidet utføres av kyndige personer med ansvarsforsikring. Konsekvensene av mangelfull frostsikring kan være store, og båtforsikring forutsetter at frostsikringen gjøres i henhold til forsikringsvilkårene og motorfabrikantens anbefalinger.

8. Lukk ventiler for vann inn og uttak under vannlinjen når båten ligger i vannet og det er fare for frost. 

En lukket ventil vil kunne forhindre at  båten synker selv om man får en frostskade på en komponent tilknyttet vann inn og uttak. For båter som ligger i vinteropplag på vannet, skal alle ventiler i skroggjennomføringer under vannlinjen være stengt, når det er fare for frost. Ligger båten i opplag på land, anbefales at alle ventiler for vann inn og ut under vannlinjen holdes åpne.

9. Sørg for å holde båten fri for snø og is. 

Dette reduserer risikoen for at båten lettere kan velte på land eller ligger lavere i sjøen og tar inn vann gjennom drev, skroggjennomføringer eller dreneringssystemer som ellers ved normale forhold ligger over vannlinjen.

10. Husk at du som båteier er pliktig til å holde jevnelig tilsyn med båten din.

Dette er spesielt viktig etter store nedbørsmengder, vind og kulde. Ved jevnlig tilsyn vil man kunne forhindre skader og oppdage skader som er i ferd med å utvikle seg og som i mange tilfeller ikke er dekket av forsikringen.
Hvis din båt ikke er forsikret gjennom vårt båtprogram vil det kunne være andre forutsetninger, dekninger og krav til sikring enn det som er beskrevet ovenfor

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *