Norconsult skal prosjektere for Jotun i Sandefjord

Nylig signerte Norconsult kontrakt for prosjektering av ny bindemiddelproduksjonen for Jotun på Gimle i Sandefjord. Oppdraget omfatter generell oppgradering og samlokalisering av produksjonsanlegget. Den innledende fasen av prosjektering av ny bindemiddelsproduksjon for Jotun på Gimle i Sandefjord skal ferdigstilles sommeren 2024. Oppdraget er et tverrfaglig prosjekt der Norconsult i den innledende fasen skal jobbe med […]

Klargjøring til vinteren

Det er mye å huske på for å sikre at båten er klar for vinteropplag. Hvert år opplever dessverre mange båteiere skader, forfall eller tyverier, som kunne vært unngått ved å ta de rette forhåndsreglene. Det er mye å huske på for å sikre at båten er klar for vinteropplag. Hvert år opplever dessverre mange […]

Ny app kan hindre smertefulle anfall av urinsyregikt

To prosent av befolkningen har opplevd ekstreme smerter knyttet til urinsyregikt. Når kroppen ikke tar unna like mye urinsyre som den produserer, hoper urinsyrekrystaller seg opp og skaper anfall. En ny app kan hindre slike anfall. Urinsyregikt er en revmatisk sykdom som rammer mange, men som har fått lite oppmerksomhet og ofte er “stemorderlig” behandlet. […]