Samfunnskontakt i KNA, Tor Valdvik.

Krever fjerning av veibruksavgiften

Drivstoffprisene økte mer enn prisene på både strøm og matvarer i fjor, og fortsetter å holde seg på et høyt nivå. Nå krever Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) kutt i drivstoffavgiftene i revidert nasjonalbudsjett.

De historisk høye drivstoffprisene i fjor gir dramatiske utslag på konsumprisindeksen for i fjor. Mens matprisene økte med 11,5% og strømpriser inkludert nettleie og strømstøtte økte med 19 %, steg drivstoffprisene med betydelig mer. Det viser Statistisk sentralbyrås tall for 2022. Bensin- og dieselprisene steg nemlig med henholdsvis 29,4 % og 39,5 % i fjor. Dette får KNA til å reagere.
– Disse tallene understreker hvor dramatisk de høye drivstoffprisene er, og hvilke konsekvenser dette får for folk som er avhengige av bilen. Dette rammer særlig folk med dårlig råd og de i distriktene uten reelle alternativer, sier samfunnskontakt i KNA, Tor Valdvik.

Krever avgiftskutt

Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) har nå fått nok av det de mener er handlingslammelse fra regjeringen, og krever at regjeringen fjerner veibruksavgiften ut 2023 i revidert nasjonalbudsjett.
Veibruksavgiften er en særavgift man betaler ved pumpa, og utgjør i 2023 4,70 kr per liter på bensin og 2,92 kr på diesel.
– Å fjerne veibruksavgiften ut året vil virke dempende på inflasjonen og vil være sårt tiltrengt for norske bilister som har blødd penger ved pumpa lenge nå. Revidert nasjonalbudsjett er regjeringens mulighet til å vise at de er regjeringen for vanlige folk – vanlige folk kjører bil, sier Valdvik.
Finansminister, Trygve Slagsvold Vedum bekreftet selv til stortinget i fjor at en midlertidig fjerning av veibruksavgiften vil ha marginal påvirkning på inflasjonen, og faktisk senke den på kort sikt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *