Krever fjerning av veibruksavgiften

Drivstoffprisene økte mer enn prisene på både strøm og matvarer i fjor, og fortsetter å holde seg på et høyt nivå. Nå krever Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) kutt i drivstoffavgiftene i revidert nasjonalbudsjett. De historisk høye drivstoffprisene i fjor gir dramatiske utslag på konsumprisindeksen for i fjor. Mens matprisene økte med 11,5% og strømpriser inkludert […]

Ny rapport: Norge har trolig 20.000 insektarter

Overvåking av insekter gir oss stadig bedre grunnlag for å si noe om forekomst og tilstand for insektene i Norge. Fra i år utvides overvåkingen til å ta med Nord-Norge. – Insekter er helt avgjørende for naturens kretsløp, og om bestandene reduseres kan det få konsekvenser for økosystemenes funksjoner og gå ut over matsikkerhet og […]