Et vinterkledd museum er snart klar for juletiden.

Kulturdirektoratet har vurdert museene i Viken

Med unntak av Blaafarveværket, har alle museene i Viken økning i besøkstall fra 2021 til 2022. Kulturdirektoratets vurdering av museene i Viken klar.

Det er store variasjoner mellom museene når det gjelder arbeidet med samlingsforvaltning, men det er flere av museene som har dårlige oppbevaringsforhold for sine samlinger. Arbeidet med forskning viser også store forskjeller mellom museene. Nå er

– Et av Kulturdirektoratets mål er økt bruk av kunst og kultur for flere. Derfor er jeg glad for å se at mange museer har jobbet godt og bredt med formidling. Samtidig er det avgjørende at både myndighetene og museene selv tar på alvor de utfordringene vi fortsatt ser i denne sektoren, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturdirektoratet.

Museene i Viken som er vurdert: 

  • Blaafarveværket
  • Buskerudmuseet
  • Drammens museum for kunst og kulturhistorie
  • Galleri F 15
  • Henie Onstad Kunstsenter
  • MiA – Museene i Akershus
  • Norsk bergverksmuseum
  • Østfoldmuseene

Mer detaljert omtale av hvert enkelt museum finnes her

Kulturdirektoratet vil avholde sin årlige museumskonferanse 25. – 26. oktober i Bodø. Under konferansen vil de nye museumsprogrammene bli lansert. I forslaget til ny struktur og tematisk innretning for nye museumsprogram foreslås det at utviklingsmidlene skal bidra til at museene har nødvendig kompetanse og verktøy for å løse sine museumsfaglige oppgaver. For perioden 2024 – 2026 vil det utlyses både et treårig program, samt et årlig program med ulikt tema for hvert år.

Fakta om Kulturdirektoratets museumsvurderinger

Kulturdirektoratets museumsvurderinger omfatter museene som får støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Vurderingene er basert på museenes egen statistikk fra 2022 og museenes budsjettsøknader for 2024.

Kulturdirektoratet vurderer årlig disse museenes rapportering om egen måloppnåelse. Rapporteringen ses opp mot føringer i tilskuddsbrev, styringsdokumenter og museenes egne mål for rapporteringsåret. Kulturdirektoratet vurderer museenes arbeid på områdene formidling, FoU- og nettverksarbeid, i tillegg til samlingsforvaltning og bevaring.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *