Kulturdirektoratet har vurdert museene i Viken

Med unntak av Blaafarveværket, har alle museene i Viken økning i besøkstall fra 2021 til 2022. Kulturdirektoratets vurdering av museene i Viken klar. Det er store variasjoner mellom museene når det gjelder arbeidet med samlingsforvaltning, men det er flere av museene som har dårlige oppbevaringsforhold for sine samlinger. Arbeidet med forskning viser også store forskjeller […]

Prisveksten rammer personlig økonomi

Norske forbrukere står overfor økte kostnader i strøm, bredbånd, mobilabonnement, boliglån og forsikring. De siste to årene har vi vært vitne til store prisøkninger i en rekke sektorer. Fra grunnleggende ting som matvarer og drivstoff, til nødvendige tjenester som boliglån, strøm, mobiltelefoni, forsikring og bredbånd. Denne prisstigningen har skapt økonomiske utfordringer for flere husholdninger. I […]

Bilavgifts-skrell kan gi avgifts-smell for bilistene

Lavere nybilsalg og flere brukte biler som eksporteres ut av Norge betyr at staten får inn mindre inntekter fra bilavgiftene. – Vi frykter at finansminister Vedum dekker inn tapet ved å skru opp bilavgiftene i statsbudsjettet, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF. Innen året er omme kan så mye som 1 milliard i bilavgifter gå […]

Humorfenomenet June Kommune kommer til Drammen

Kommunevalget er over, og den fiktive karakteren June Kommune har mye på hjertet. Lørdag 30. september stiller hun og komikeren bak – Jan Rune Holdhus – på Drammens teater for å få drammenserne i tale med kommunesatire. – Du kommer til å le på deg litt avspasering, for å si det sånn! Med et par […]

Nesemidd kan gi nedsatt luktesans

Nyser hunden din innover med en snorkende lyd? Da kan den ha nesemidd. Her er noen tips om hva du bør tenke på. Nesemidd, Pneumonyssoides Caninum, er en parasitt som kan leve i hundens nese og bihuler og skape en betennelsesreaksjon. Smittespredning Alle hunder kan få nesemidd. Det antas at smitten skjer ved direkte kontakt […]

Nå endres veinormalene: Regjeringen åpner for mer gjenbruk og bygging av flere to- og trefeltsveier

– Samferdselsdepartementet har godkjent Statens vegvesens forslag til endringer i veinormalene for vei- og gateutforming. De nye endringene kan føre til reduserte kostnader, samt mindre utslipp av klimagasser og arealbruk, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Veinormalene er et viktig styringsverktøy, og et hjelpemiddel ved utforming og dimensjonering av offentlig vei- og trafikkanlegg. I dag skal veier […]

Ny høring om forskriftsendringer som skal gi posttilbydere like vilkår

Samferdselsdepartementet foreslår endringer i postforskriften som skal bidra til like vilkår for tilbydere av posttjenester. Samtidig orienterer departementet om endelig avgjørelse i en klagesak hvor departementet fastslår at all omsetning knyttet til levering av posttjenester, skal omfattes av grunnlaget for sektoravgift. Samlet bidrar dette til å styrke forbrukervernet, fordi netthandel utgjør den dominerende delen av […]