Egil André Aas, leder i LO Stat

LO Stat har løftet hele laget – historisk godt oppgjør i staten

– Vi har fått gjennomslag for å løfte hele laget, sikre likelønn og utjevne forskjeller, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

Alle heltidsansatte i LOs medlemsforbund i staten er sikret 31.000 kroner i generelt tillegg. Det betyr at lavtlønte i staten får ekstra mye i år, og sikrer økt kjøpekraft.

– Et stort sentralt kronetillegg sikrer at de statsansatte som trenger det mest, får sin del av kaka. Samtidig sikrer vi likelønn på en god måte. Vi er veldig fornøyde med å ha kommet i mål uten å måtte gå veien om Riksmekleren, sier Egil André Aas.

Et historisk oppgjør.

Energiprisene har økt kraftig, vi ser historiske prishopp på matvarer og rentene stiger.Når alt dette skjer på en gang, kniper det hardt i lommeboka til folk.

– Kraften i det norske samfunnet er at vi har små forskjeller. LO Stat mener at alle skal ha ei lønn å leve av. Da må vi sørge for at alle får sin andel av verdiskapningen i samfunnet, og at enkelte grupper ikke blir hengende etter i lønnsutviklingen. Det har vi klart i år, og det er jeg stolt av. Årets lønnsoppgjør i statener et historiskoppgjør, sier Egil André Aas.

Mindre til lokale forhandlinger.

En liten del av oppgjøret, 15 prosent, går til lokal pott. De senere årene har en mye større del av pengene gått til lokale forhandlinger, og i mange tilfeller bidratt til en urettferdig lønnsutvikling.

– Store potter til lokal fordeling fører ofte til at noen får mye, og andre ingenting. Dette gir en utvikling vi ikke ønsker å fortsette med. Like kronetillegg fordelt sentralt ivaretar alle, gir god likelønnseffekt og bremser større lønnsforskjeller, poengterer Egil André Aas.

Kroner viktigere enn prosent.

Han viser til den nylig avsluttede streiken i privat sektor som et godt eksempel på hvor viktig fordeling er i et tariffoppgjør.

– Streiken i privat sektor handlet nettopp om å ivareta alle gjennom høye sentrale kronetillegg. LO-familien sto samlet bak kravet, og vant fram. Fordi det er mest rettferdig, sier Egil André Aas.

Her er hovedpunktene i statsoppgjøret.

Lønnsoppgjøret i staten er på 5,2 prosent og tilsvarer rammene i frontfaget, det vil si konkurranseutsatt industri i privat sektor. Lønnsoppgjøret gjelder for alle medlemmer i LOs forbund i staten. Tilleggene gis fra 1. mai.

  • Alle heltidsansatte får 31.000 kroner i generelt tillegg.
  • 5 prosent av lønnsoppgjøret fordeles lokalt. (0,85 % av lønnsmassen)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *