debatt

Mangfoldet ønsker å bli sett

Sajid Mukhtar

I går var DRM24 vertskap for en valgdebatt i byen. De fleste av byens politiske partier som sitter i kommunestyret var representert. Til tross for det, så jeg, leder av Partiet Sentrum – et nyetablert parti, debatten fra skjermen hjemme da vi ikke fikk invitasjonen. Selv Pensjonistpartiet og listen Folk i Drammen, som ikke har seter i bystyret, ble invitert. Hvordan kan man forsvare slik åpenbar forskjellsbehandling?

Tekst: Sajid Mukhtar, Partiet Sentrum

Blant de mange temaene som ble diskutert, var eldreomsorg, skole og integrering av innvandrere. Det var surrealistisk å vitne så mye negativitet rettet mot en så betydelig del av vår befolkning. Det som forundret meg enda mer, var at av hele forsamlingen – bestående av elleve partitopper, programleder og alle tilhørere – var det kun én som kunne sies å ha en innvandrerbakgrunn. Den eneste representanten var Tony Burner fra SV. Det var som om en enorm elefant hadde entret rommet, men ingen våget å anerkjenne dens tilstedeværelse. Er ikke mangelen på representasjon av så mange av Drammens innbyggere, spesielt når det snakkes om deres utfordringer, i seg selv et integreringsproblem?

Over 30,000 mennesker i Drammen har en innvandrerbakgrunn. Dette er et tall som overgår hele befolkningen i både Larvik og Kongsberg. Likevel blir deres stemmer, erfaringer og utfordringer fremstilt som en fotnote, hovedsakelig bestemt av ugjerningene til noen få unge individ. Det er på tide å endre denne fortellingen.

I følge IMDis siste rapport om integrering, viser flere indikatorer en positiv utvikling i integreringsprosessen. Flere barn og unge med innvandrerbakgrunn fullfører høyere utdanning, er sysselsatte og bidrar aktivt i samfunnet. Likevel skildres disse suksesshistoriene sjelden i offentlige debatter og i media.

Vellykket integrering handler om mer enn bare å unngå negative hendelser. Det handler om å skape en følelse av tilhørighet, å anerkjenne bidraget fra alle medlemmer av samfunnet, og å sikre at alle har en stemme i viktige samtaler – spesielt de som omhandler dem direkte.

For at integreringen skal være vellykket, må mangfoldet i vårt samfunn ikke bare tolereres, men feires. Denne feiringen begynner med anerkjennelse, representasjon og respekt i alle arenaer, inkludert offentlige debatter som den DRM24 nylig arrangerte. Det er på tide å se, høre og verdsette alle stemmer i Drammen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *