Bruk stemmeretten!

Vi som nå i noen år har sittet i Viken fylkeskommunes flerkulturelle råd har bakgrunn fra en lang rekke land, har ulik tro og kultur og støtter et bredt spekter av politiske partier. Så er vi likevel enige om at et godt samfunn er et samfunn hvor vi fortsatt kan ha vår egen overbevisning, tro […]

– Klarnas kunder er ikke en del av problemet

Viser til artikkelen av Horde som nylig ble publisert i BY Drammen vedrørende Klarna, vårt tilbud om BNPL – Buy Now, Pay Later, delbetaling og den påståtte økningen i gjeld Horde mener å kunne se blant Klarnas kunder. Vi ønsker å tydeliggjøre og forklare en del av det som skrives i deres pressemelding, da mye av […]

Mangfoldet ønsker å bli sett

debatt

Under DRM24s store valgdebatt ble store temaer som integrering og utfordringer med ungdommer diskutert. Selv om Partiet Sentrum ikke ble invitert til debatten, observerte partilederen forskjellsbehandling da andre nye partier, som ikke er i bystyret, ble inkludert. Hovedbekymringen var den manglende representasjonen av byens innvandrerbefolkning på debatten. Selv om 30% av Drammens befolkning har innvandrerbakgrunn, var Tony Burner fra SV den eneste personen med en slik bakgrunn som var til stede. Til tross for dette mangfoldet, sentrerte diskusjonen rundt negativiteter forbundet med innvandring, hovedsakelig basert på handlingene til noen få ungdommer. Det er et presserende behov for å adressere både positive og negative aspekter av integrering, samt anerkjenne og representere mangfoldet i byen.

Slik skal vi ta vare på idretten i Drammen

connor-coyne-OgqWLzWRSaI-unsplash

Idrett er en av de viktigste sakene når mange drammensere nå skal gjøre sitt valg av parti. Hvem har de beste løsningene for å få bygd anlegg som møter det store behovet for haller, baner og bygg? Hvem vil hjelpe klubbene som sliter? Hvem vil skape et tilbud for unge og eldre som faller utenfor […]

Flere barnefamilier sliter med økte bompenger

På to år har andelen som sier de vil slite med en økning i bompengene på 500 kroner i måneden gått kraftig opp, fra 24 til 33 prosent. – Spesielt familier med lav inntekt vil kjenne presset dersom bompengene øker mer nå, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF. Én av tre oppgir at de vil […]

Kommunene har vedtatt å bosette 34.000 flyktninger hittil i år

IMDi ba norske kommuner i mai om å bosette 7.000 flere flyktninger – totalt 38 000 i løpet av året. Kommunene har så langt vedtatt å ta imot over 34.000 flyktninger. IMDi venter fortsatt på svar fra halvparten av kommunene.  Om trenden fortsetter, vil man totalt få 37.000 plasser i år.   – Det betyr […]