F.v. Erik Udnæs fra Drammen kommune, Tore Lervik fra NVE, Marit Hage Drammen kommune, Anders Gørrissen fra Marthinsen & Duvholt og Elise Roalkvam fra Skanska.

Miljøsertifiserte flomsikringsprosjekt i Mjøndalen

Anleggsbransjen i Norge er i ferd med å gjennomføre et grønt skifte og miljøsertifisering av prosjekter er et viktig tiltak. Nylig mottok Drammen kommune, NVE og Marthinsen & Duvholt sertifikat for deres første miljøsertifiserte prosjekt.

De siste årene har Mjøndalen vært usatt for flom etter store nedbørsmengder. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) regner med at det er omtrent 1300 beboere i spesielt flomutsatte områder i byen. Da uværet Frida i 2012 herjet på Østlandet, ble Mjøndalen hardt rammet og skadeomfanget var på flere hunder millioner kroner. Hvis en mulig 200- års flom inntreffer vil mye av Mjøndalen være under vann uten flomsikringstiltak. Derfor besluttet NVE i 2016 at det skulle iverksettes sikringstiltak for å forhindre flomskader i Mjøndalen.

Anleggsentreprenøren Marthinsen & Duvholt (M&D) vant oppdraget med å flomsikre strekningen mellom Mjøndalen og Vassenga, og startet arbeidet høsten 2021. Både NVE, Drammen kommune og M&D hadde høye klima- og miljøambisjoner for prosjektet, og ett av tiltakene som de valgte, er miljøsertifisering etter BREEAM Infrastruktur-standarden. Metoden er utviklet at Institution of Civil Engineers, og het tidligere CEEQUAL. Målet med verktøyet er å forbedre miljøkvaliteten på anleggs- og infrastruktur prosjekter med en uavhengig tredjepartsmekanisme. Flomsikringsprosjektet i Mjøndalen var det første prosjektet til NVE, Drammen kommune og M&D som er miljøsertifisert. Prosjektet er nå klassifisert til BREEAM Infrastruktur Nivå «Good».

Beviser at mindre prosjekter også kan miljøsertifiseres

Marthinsen & Duvholt så på utfordringen som en lærerik og strategisk viktig prosess. Både for å bevise at miljøsertifisering også er hensiktsmessig på mindre prosjekter, og ikke minst for å styrke sin fremtidige konkurransekraft, ettersom stadig flere byggherrer etterspør eller krever at prosjektene deres sertifiseres.

– BREEAM Infrastruktur har virkelig hjulpet prosjektet med å sette ytre miljø på agendaen. I tillegg til å bidra til utslippskutt, har sertifiseringen av prosjektet også ført til at flere andre viktige og miljøbesparende tiltak ble iverksatt under byggeprosessen. Prosjektet tok svært godt hensyn til naturen og miljøet rundt anleggsområdet. Vi har lært veldig mye fra dette prosjektet og ser frem til å bruke denne kunnskapen til å redusere klima- og miljøbelastningen til våre kommende prosjekter, sier Tommy Skoglund i Marthinsen & Duvholt.

I en felles uttalelse sier Drammen kommune og NVE at BREEAM Infrastruktur bidrar til økt bevisstgjøring og setter tiltakene som gjøres i et større perspektiv. De peker på at strukturering og samling av relevant informasjon fremmer miljø og bærekraft på en ny, bedre måte.

Fikk god hjelp første gang

Selv om Marthinsen & Duvholt ikke har miljøsertifisert prosjekter tidligere, fikk selskapet god hjelp av kollegaer i anleggsvirksomheten i morselskapet Skanska. Dette inkluderte Ytre Miljø-rådgiver og BREEAM- og klimarådgiver fra Skanska Anlegg og Skanska Teknikk. Konsernet var først ute med å BREEAM-sertifisere anleggsprosjekter i Norge og har de siste årene bygget en imponerende portefølje med miljøsertifiserte prosjekter. Fageksperter fra Skanska bisto i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet, og sørget for god kunnskaps- og erfaringsoverføring mot M&D.

Allerede i utviklingsfasen satte prosjektet søkelyset på hvordan de å redusere klimafotavtrykket. Det ble tidlig klart at dette var et prosjekt hvor byggherren, entreprenøren og NVE kunne hente ut verdifull erfaring og kompetanse knyttet til bærekraftig utbygging av kritisk infrastruktur.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *