Misbruker ADHD-medisin for å prestere på eksamen

Huske mer, lesere fortere og bedre konsentrasjon. Såkalte studiedop er et kjent begrep blant de unge, og hele 3 av 10 i alderen 16 til 18 år vurderer å benytte seg av prestasjonsfremmende medisin, alt fra ADHD-medisin til Paracet, i forkant av eksamen. – Her må foreldre og lærere på banen, sier Stig Henning Pedersen, driftsdirektør og farmasøyt i Farmasiet.

Det er eksamenstid for de fleste skoleelever, og det ser ut til at høyt karakterpress både går utover elevenes fysiske og psykiske helse. I en undersøkelse, gjennomført av Respons Analyse på vegne av Farmasiet, oppgir 61 prosent at de er redde for å få dårlig karakter, og 57 prosent er ofte nervøse før eksamen.

– Det er helt naturlig å oppleve en form for nervøsitet før hukommelsen og kunnskapen settes på prøve, men det er viktig å ikke la presset ta helt overhånd. Det kan være lurt å ta en prat med både kontaktlæreren og foreldrene om hvordan disse følelsene påvirker hverdagen, og hvordan du kan håndtere de på best mulig måte, sier Pedersen.

Av de som er mest nervøse er det særlig unge gutter som topper statistikken – en gruppe som ofte kan ha vanskeligheter med å snakke om følelser.

– Ta litt ekstra tid til å snakke med ungdommen i eksamenstiden. Husk at det er mange tanker som virrer uten at de nødvendigvis snakker om det. I beste fall kan det forebygge usunne tiltak for å prestere bedre, sier farmasøyten.

Tror de presterer bedre med medisiner

Tallene viser også at 48 prosent unge har vanskeligheter med å konsentrere seg under eksamen, noe som får mange til å ty til det de tror er «prestasjonsfremmende» medisiner, uten resept.

– Vi ser at hele 35 prosent mener de ville prestert bedre dersom de benyttet seg av såkalte studiedop som for eksempel ADHD-medisin i forkant av eksamen. Dette er svært bekymringsfulle tall da medisiner som Ritalin kan gi avhengighet og alvorlige bivirkninger ved inntak uten resept, sier Pedersen.

Ifølge undersøkelsen har 1 av 10 elever allerede benyttet seg av slike medisiner, og hele 28 prosent vurderer å gjøre det før eksamen i år (39% gutter).

– Det er tydelig at dette er relativt enkelt å få tak i for de fleste, hvor flere oppgir at venner med resept eller internett er blant kildene. Her bør foreldre med barn som har resept følge med på doseringen og sørge for at medisinen brukes forsvarlig. Har du lignende medisiner selv, bør du kanskje være ekstra var på medisinskapet hjemme, sier Pedersen.

Snakk med ungdommen

Pedersen oppfordrer både foreldre og lærere til å ha en åpen dialog med de unge og ta den vanskelige samtalen, på samme måte som man snakker om alkohol eller prevensjon.

– Man skal selvfølgelig ikke undervurdere gode karakterer, men når 60 prosent oppgir at det er enkelt å få tak i såkalte «prestasjonsfremmende» medisiner er det kanskje noen krav som må senkes. Det er ingen karakterer som viser alle de fine egenskapene ungdommen har, avslutter Pedersen.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført mellom 11.05. og 25.05. 2023 av Respons Analyse for Farmasiet. Den er utført i et representativt utvalg av respondenter i en alder mellom 16 til 19 år, og den har tatt sikte på å avdekke skoleelevers holdninger til eksamen og «prestasjonsfremmende» medisiner. Den hadde 226 respondenter i Norge, og den er derfor representativ for videregåendeskoleelver.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *