Krisesommer i utleiemarkedet

Utleiemegleren opplever en enorm etterspørsel fra leietakere i pressområdene, og ser et leiemarked med alarmerende få boliger. – Det er ingen grunn til å selge i frykt for å ikke få leid ut boligen. Til tross for økt beskatning og høye renter, er det veldig lukrativt å eie utleiebolig. Det er høy verdistigning, stor etterspørsel […]

Misbruker ADHD-medisin for å prestere på eksamen

Huske mer, lesere fortere og bedre konsentrasjon. Såkalte studiedop er et kjent begrep blant de unge, og hele 3 av 10 i alderen 16 til 18 år vurderer å benytte seg av prestasjonsfremmende medisin, alt fra ADHD-medisin til Paracet, i forkant av eksamen. – Her må foreldre og lærere på banen, sier Stig Henning Pedersen, […]

Tap av bekymringsmeldinger til Barnevernet – status

Det ble nylig avdekket en svakhet i integrasjonen mellom Familia, Vismas fagsystem for barnevernet, og Nasjonal portal for bekymringsmelding. Svakheten har medført at varslere ikke har fått beskjed i tilfeller der meldinger sendt gjennom portalen av ukjent årsak ikke er blitt registrert i Familia. Feilen i Familia ble raskt rettet, og en oppgradering av programvaren […]

Nykommer overbeviste på rekkevidde og lading i El Prix

Tirsdag denne uken kjørte NAF og Motor 32 elbiler tomme for strøm. – Selv om en Tesla gikk lengst, var det andre biler som overbeviste ved å kjøre lengst over den oppgitte rekkevidden og lade godt, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF. Tesla Model S kjørte aller lengst i elbiltesten til NAF og Motor, […]

Steddy lanseres i Drammen, Asker og Bærum

I juni rulles den nye håndverkstjenesten Steddy ut i Drammen, Asker og Bærum. Regionleder Ragnhild Pettersen forteller at dette er viktige marked for Steddy. – Steddy blir en nasjonal kjede i løpet av 2023, men før det lanserer vi håndverkstjenesten vår i Drammen, Asker og Bærum. Dette er et viktig marked for oss. Det er […]

Innfører godkjenningsordning for bemanningsbransjen

Fra nyttår må alle bemanningsforetak ha godkjenning fra Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig utleie. Den nye godkjenningsordningen skal bidra til å luke ut useriøse bemanningsforetak og gjøre det lettere for innleievirksomheter å velge seriøse tilbydere av arbeidskraft. -Ordningen skal bidra til å sikre etterlevelse av innleiereglene og bygge opp under gode vilkår i bransjen […]

Coop i Norge omsatte for nærmere 67 milliarder kroner i 2022

Omsetningen er en liten nedgang fra året før, men en økning på 8 milliarder kroner fra 2019 – som er siste sammenlignbare år før Covid-19. Resultatene i 2022 er preget av store kostnadsøkninger som følge av urolighetene i verden. Disse har blant annet gjort seg gjeldende i ekstreme økninger i strøm- og transportkostnader, i tillegg […]

– Skammelig og alvorlig for Norge

– Dette er i ferd med å bli svært pinlig for Norge. Den norske energidebatten har sporet av i en diskusjon om atomkraft og syntetisk drivstoff i stedet for å handle om den enorme oppgaven vi har foran oss. For å nå målene om 55 prosents kutt i klimagassutslippene innen 2030 må det satses skikkelig, […]

Myndighetene har sviktet oppdrettsfisken

Rapporten fra Riksrevisjonen som ble lagt frem i dag kritiserer myndighetene for ikke å ha fulgt opp problemene med dårlig fiskevelferd på en god nok måte. – Nå er det på tide at myndighetene krever forbedring fra oppdrettsnæringen, sier kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland. Flere oppdrettslaks enn noen gang – hele 58 millioner – døde […]

Stopper all kantslått for å hindre brann

Veimyndighetene tar brannfaren på alvor og stopper all kantslått langs europavei, riks- og fylkesvei. Aktivitetene opphørte kl.16 8. juni. -Etter et felles møte mellom veiaktørene på europa-, riks- og fylkesveinettet har vi besluttet å stoppe aktiviteter som kan være brannfarlige. Vi sitter på et stort samfunnsansvar og lytter derfor til brannvesenets klare anbefalinger om å […]