Myndighetene har sviktet oppdrettsfisken

Rapporten fra Riksrevisjonen som ble lagt frem i dag kritiserer myndighetene for ikke å ha fulgt opp problemene med dårlig fiskevelferd på en god nok måte. – Nå er det på tide at myndighetene krever forbedring fra oppdrettsnæringen, sier kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland.

Flere oppdrettslaks enn noen gang – hele 58 millioner – døde en for tidlig død i 2022. Vedvarende høy dødelighet er i stor grad et resultat av gjentatte forsøk på å få kontroll på lakselusen.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at myndighetene aksepterer at mye fisk avluses, selv om det fører til skader og død. Konklusjonen er at helsen og velferden til fisk i havbruksnæringen ikke er tilstrekkelig ivaretatt.

–  Dyrevernalliansen har lenge påpekt at dagens reguleringer for vekst ikke tar hensyn til fiskens velferd. Tvert imot så har det ensidige søkelyset på lus ført til en for rask utvikling av cowboy-behandlingsmetoder som har skapt store problemer for fiskevelferden, sier Kleveland.

Riksrevisjonen påpeker også at Nærings- og Fiskeridepartementet ikke har tatt problemene med de ikke-medikamentelle avlusingsmetodene på alvor, men opprettholdt et regelverk som belønner fiskeoppdrettere som benytter slike metoder.

–   Vi har i mange år etterlyst tiltak for å motivere oppdrettsnæringen til å heve fiskevelferden. Norge trenger et system som gir produksjonsvekst til de aktørene som faktisk tar fiskens helse og velferd på alvor, og som straffer de useriøse aktørene, forteller Kleveland.

Dyrevelferdslovens § 8 slår fast at det er dyreholders ansvar å påse at driftsformer, metoder, utstyr og tekniske løsninger som brukes til dyr, er egnet til å ivareta hensynet til dyrenes velferd. Riksrevisjonen er kritisk til at teknologi og produksjonsmetoder som har negative velferdsmessige konsekvenser for fisken, likevel har blitt utbredt. Blant eksemplene som trekkes frem er bruken av rensefisk og termisk avlusing.

–  Riksrevisjonen slår nå fast dyrevelferdsloven ikke har blitt fulgt opp skikkelig. La oss si det rett ut: Myndighetene har sviktet fisken. Nå må regjeringen rydde opp! Bruken av rensefisk og termisk avlusing må forbys, sier Kleveland.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *