Kommuneingeniør og visepresident i NITO, Kjetil Lein. Privat

– Neste gang du ser en brøytebil, gi dem en tommel opp!

– Mange har glemt at vi har vinter i Norge, skriver kommuneingeniør og visepresident i NITO, Kjetil Lein.

Kjetil Lein Kommuneingeniør og visepresident i NITO

Mange har glemt at vi har vinter i Norge. I år har vi hatt en skikkelig snøvinter, og det har skapt frustrasjon hos beboere som får snø fra brøyting lagt inn på sin eiendom. I sosiale medier ser vi sinte innlegg rettet mot brøytemannskapene.

Hvorfor kan ikke brøytemannskapene rydde alle avkjørslene?

Det er rett og slett ikke mulig for brøytemannskapene å rydde alle avkjørslene etter snøbrøyting. Hovedjobben deres er å holde veien åpen for trafikk. Brøyting av alle avkjørsler ville ta for lang tid og dermed hindre trafikksikkerheten.

Hva sier loven om snøbrøyting?

Noen viser til nabolovens § 2, som sier at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som er urimelig eller til skade eller ulempe på naboeiendom. Men rettspraksis viser at den som bare har bruksrett til den offentlige veien, ikke kan ansees som nabo i forhold til naboloven.

Hva betyr dette for beboere?

Det betyr at vegmyndighetene har lov til å brøyte snø inn på private eiendommer, så lenge det skjer på en aktsom måte. Ulempene beboerne får som følge av snøbrøyting, må de finne seg i erstatningsfritt. Dette gjelder også om snøen er sand- eller saltblandet.

Hvorfor må beboere tåle ulempene?

Fordelen med at veien holdes åpen er så stor at den enkelte må ta ulempen med snøopplag på private eiendommer. De fleste kommuner har ikke økonomi til å være rustet for ekstremvær 24/7.

Hva kan vi gjøre?

Vi kan vise takknemlighet til brøytemannskapene som gjør en viktig jobb for å holde veiene våre åpne. Neste gang du ser en brøytebil, gi dem en tommel opp!

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *