Er stortingspolitikerne smartere enn en 8. klassing?

Mandag 5. februar skal et knippe stortingspolitikere bryne seg mot nesten 3000 elever fra hele landet på kunnskap om kropp, myter og misforståelser. Da braker årets Uke 6 kampanje, hele landets seksualitetsundervisningsuke, løs! Hvert år arrangerer foreningen Sex og Politikk Uke 6-kampanjen i årets sjette uke. Uka har blitt kjent som «seksualitetsundervisningsuka» av elever og […]

Selv spedbarn kan ha aha-opplevelser

Våre nye funn om barns aha-opplevelser er viktig fordi vi nå forstår mer om hva som motiverer barns utvikling helt fra de er spedbarn, sier doktorgrads stipendiat Josefine Haugen. Forskerne ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo har samlet inn over seks hundre fortellinger om barns aha-opplevelser fra foreldre i over 25 land. Fortellingene viser […]

– Neste gang du ser en brøytebil, gi dem en tommel opp!

– Mange har glemt at vi har vinter i Norge, skriver kommuneingeniør og visepresident i NITO, Kjetil Lein. Kjetil Lein Kommuneingeniør og visepresident i NITO Mange har glemt at vi har vinter i Norge. I år har vi hatt en skikkelig snøvinter, og det har skapt frustrasjon hos beboere som får snø fra brøyting lagt […]

15 prosjekter får støtte til grønn næringsutvikling i regionene

Elleve sirkulærprosjekter og fire samarbeidsprosjekter får til sammen 32 millioner kroner i støtte. Prosjektene skal koble verdikjeder på tvers og sørge for grønn industrivekst. Det var i januar i fjor at Innovasjon Norge og Kommunal- og distriktsdepartementet kunngjorde at 136 millioner kroner skal brukes på regional verdiskapning de neste tre årene. Det kom inn 55 […]

Utbygging av solkraft kan få store konsekvenser for landbruket

Storstilt utbygging av solkraft på landbruksarealer kan gi en utvikling som ikke er i tråd med landbrukspolitiske mål om økt matproduksjon og selvforsyning. Det har også potensielt svært negative konsekvenser for skogbruket og våre klimaforpliktelser. Landbruksdirektoratet har utredet hvilke konsekvenser utbygging av bakkemonterte solkraftanlegg kan få for jord- og skogbruksarealer i rapporten “Bakkemonterte solkraftanlegg – […]

4.942 arbeidssøkere i Buskerud i januar

I januar var 4.942 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak i Buskerud. 3,6 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Blant arbeidssøkerne var 3.168 personer registrert som helt ledige i januar. Det utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Buskerud ligger altså like over landsgjennomsnittet på 2,1 prosent. Bruttoledigheten, som er […]

110 millionar kroner til helseforsking

Åtte forskingsprosjekt skal bidra til meir innovasjon i dei offentlege helsetenestene. Dei skal og auke samarbeidet mellom næringslivet og offentleg sektor. Prosjekta skal mellom anna utvikle radarar for automatisk overvaking av pusten til pasientar, nye verktøy for meir datadeling i helsesektoren og løysingar for å førebygge og handtere skadeleg seksuell åtferd i skulen. Tønsberg kommune […]

Konkursnedgang på 20 prosent i januar

– Konkurstallene i januar er ned 20 prosent, sammenlignet med januar 2023. Flere bedrifter har gått konkurs i januar i år enn tilsvarende måned i de relativt sett lave pandemiårene, men færre sammenlignet med årene før pandemien. – Året er fortsatt veldig ungt, og vi forventer fortsatt at 2024 vil bli et konkursår, sier Kari Mette […]