Ordfører Monica Myrvold Berg forteller at næringsutvikling har høy prioritet i den nye kommunen. FOTO: Drammen kommune

Ny næringsplan lages sammen med næringslivet

Drammen kommune skal sammen med næringslivet utvikle en strategisk næringsplan. I disse dager gjennomføres det møter med ulike aktører i næringslivet.

Kommunen er i kontakt med næringslivet for å få innspill og refleksjoner rundt ambisjoner, strategier og tiltak som kan bidra til å skape vekst og utvikling av eksisterende og ny næring i Drammen.

Næringsutvikling har ifølge ordfører Monica Myrvold Berg høy prioritet i den nye kommunen. Drammen har et solid og variert næringsliv og ligger sentralt i en stor arbeidsmarkedsregion, der potensialet for vekst og utvikling er stort.

– Vekst i næringslivet er viktig for å sikre sysselsetting, økt folketall, større skatteinntekter og utvikling av gode tjenester til innbyggerne. Næringsutvikling er derfor et av kommunens viktigste satsingsområder frem mot 2040, forteller ordføreren.

Næringssjef Toril Lislien i Drammen kommune har dialog med næringslivet om en ny næringsplan.

Kontakt med næringslivet

Formålet med en strategisk næringsplan er å synliggjøre kommunens ambisjoner og prioriteringer for næringsutvikling. Den skal også angi retning og felles satsinger i arbeidet kommunen gjør sammen med næringslivet.

Næringssjef Toril Lislien i Drammen kommune forteller at en strategisk næringsplan for Drammen må utvikles i dialog med omgivelsene.

– Vi er nå i en fase hvor vi innhenter konkrete innspill og synspunkter fra næringsliv, organisasjoner og akademia. Vi opplever stort engasjement for dette arbeidet både fra politisk nivå og fra næringslivet, og ser frem til videre dialog og arbeid med dette utover høsten og vinteren, sier Lislien.

Spesielle satsingsområder skal pekes ut

Planen skal angi tydelig retning på arbeidet med næringsutvikling, og skal bygge på Drammens styrker og potensial. Kjent kunnskapsgrunnlag er lagt til grunn, og gjennom prosessen skal aktuelle satsingsområder pekes ut. Dette er under arbeid. For å lykkes med å skape vekst og utvikling i Drammen, må det uavhengig av spesielle satsinger jobbes langs flere linjer (strategier):

  • Tilrettelegge for vekst og utvikling i eksisterende næringsliv
  • Tiltrekke og utvikle nye næringer og virksomheter
  • Inspirere lokalt næringsliv til grønt skifte og ny teknologi
  • Sikre kompetanse til virksomheter og arbeid til innbyggere
  • Sikre forutsigbare rammebetingelser for næringslivet
Næringsrådgiver Finn Øivind Gabrielsen i Drammen kommune.

Vil ha konkrete innspill

Næringsplanen skal legges ut på offentlig høring på nyåret og skal vedtas i løpet av første halvår 2023.

Næringslivet i Drammen er variert og mangfoldig, og i god utvikling. Cirka hundre bransjer og bedrifter i alle størrelser er representert. Drammen kommune er derfor opptatt av å favne så bredt som mulig i sin dialog med næringslivet, for å innhente flest mulig synspunkter.

– Vi har nå lagt opp, og delvis gjennomført, en serie av møter med ulike samarbeidspartnere og bidragsytere inn mot planen. Dette er svært nyttig med tanke på å lage en næringsplan som treffer best mulig for den videre næringsutviklingen i vår region, sier nyansatt næringsrådgiver Finn Øivind Gabrielsen i Drammen kommune. Han avslutter:

– Vi må sikre oss en plan hvor sterke ambisjoner går hånd i hånd med praktisk gjennomførbare handlinger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *