Bransjen Hotell og restaurant har en økning i konkursene på 46,4 prosent, mens Detaljhandel har en konkursøkning på 44,8 prosent.

Over 13 000 har mistet jobben etter konkurs hittil i år

Antallet konkurser har økt hver måned i 2022, bortsett fra i april. I oktober er økningen på 16,3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Det er også flere større bedrifter som går overende nå, noe som resulterer i at flere mister jobben. Hittil i år har 13 664 personer mistet jobben som følge av at arbeidsplassen har gått konkurs eller blitt tvangsavviklet. Dette viser de siste konkurstallene fra data og analyseselskapet Dun Bradstreet.

I oktober mistet 1707 personer jobben som følge av konkurs eller tvangsavvikling. En økning på hele 71,4 prosent fra i fjor. Mens konkursøkningen for oktober var på 16,3 prosent er nedgang i tvangsavviklinger på 4,3 prosent.

Brit Elise Melhus i Dun & Bradstreet.

Avtagende press i økonomien?

– Selv om konkursøkningen i oktober ikke er dramatisk, er trenden klar over tid. Det er flere bedrifter som ikke klarer de økte kostnadene, spesielt på strøm, sier Brit Elise Melhus i Dun & Bradstreet. Selv om konkurstallene ikke er høyere enn før pandemien, tror hun at antallet vil øke utover vinteren og flere vil miste jobben. – Konkursene rammer nå større bedrifter, og kan med tiden medføre økning i arbeidsledige fra det lave nivået vi ser i dag. Konkursøkningene kan være et signal om at presset i norsk økonomi er i ferd med å avta, sier Melhus.

Flere tomme vinduer

I oktober er det er bransjen Engros og agentur som har den største økningen i konkurser med 127,3 prosent. Men hittil i år har det gått verst utover bransjen Jordbruk, skog og fiske som har en konkursøkning etter ti måneder på 59,3 prosent. Tallene for denne bransjen i oktober viser en økning på 125 prosent, men med små tall med kun 9 konkurser. Det har også blitt flere tomme vinduer i lokalene til restauranter og butikker i oktober. Bransjen Hotell og restaurant har en økning i konkursene på 46,4 prosent, mens Detaljhandel har en konkursøkning på 44,8 prosent. Bransjen Tjenesteyting har en økning i konkursene på 38 prosent. Den store Bygg- og anleggsbransjen har flest konkurser i antall, men likevel en overraskende nedgang på 8,2 prosent i konkursene for oktober.

Verst i Nordland, Vestfold/Telemark og Innlandet

I oktober er det Nordland som har størst konkursøkning med en dobling fra i fjor. Vestfold og Telemark følger med en økning på 88,9 prosent, og Innlandet med 75 prosent økning sammenlignet med oktober i fjor.

–Når det er stor økning i antallet bedrifter som går konkurs kan det lett bli en smitteeffekt hvor den ene konkursen dra flere med seg. Det er derfor viktig at man er nøye med å sjekke kredittverdigheten til de man handler med, advarer Melhus.

Bransjeoversikt, konkurser og tvangsavviklinger oktober 2022

Konkurser Tvangsoppløst Sum
Bransje Måned Måned Måned
202210 202110 % Endr 202210 202110 % Endr 202210 202110 % Endr
Jordbruk/Skog/Fiske 9 4 125,0% 1 0 10 4 150,0%
Industri 16 16 0,0% 2 4 -50,0% 18 20 -10,0%
Bygg/Anlegg 90 98 -8,2% 25 27 -7,4% 115 125 -8,0%
Engro/Agentur 25 11 127,3% 11 12 -8,3% 36 23 56,5%
Detaljhandel 42 29 44,8% 8 15 -46,7% 50 44 13,6%
Hotell/Restaurant 41 28 46,4% 8 6 33,3% 49 34 44,1%
Transport/Lagring 23 30 -23,3% 4 9 -55,6% 27 39 -30,8%
Eiendom 11 13 -15,4% 10 7 42,9% 21 20 5,0%
Tjenesteyting 69 50 38,0% 26 29 -10,3% 95 79 20,3%
Andre 38 34 11,8% 29 21 38,1% 67 55 21,8%
Totalt 364 313 16,3% 124 130 -4,6% 488 443 10,2%

Fylkesoversikt, konkurser og tvangsavviklinger oktober 2022

Konkurser Tvangsoppløst Sum
Fylke Måned Måned Måned
202210 202110 % Endr 202210 202110 % Endr 202210 202110 % Endr
Viken 90 77 16,9% 22 37 -40,5% 112 114 -1,8%
Oslo 74 58 27,6% 62 39 59,0% 136 97 40,2%
Innlandet 28 16 75,0% 6 8 -25,0% 34 24 41,7%
Vestfold/Telemark 34 18 88,9% 4 2 100,0% 38 20 90,0%
Agder 15 17 -11,8% 3 7 -57,1% 18 24 -25,0%
Rogaland 28 32 -12,5% 6 12 -50,0% 34 44 -22,7%
Vestland 46 45 2,2% 6 13 -53,8% 52 58 -10,3%
Møre og Romsdal 4 6 -33,3% 3 2 50,0% 7 8 -12,5%
Trøndelag 21 29 -27,6% 5 2 150,0% 26 31 -16,1%
Nordland 16 8 100,0% 6 5 20,0% 22 13 69,2%
Troms/Finnmark 8 6 33,3% 1 3 -66,7% 9 9 0,0%
Svalbard + Utland 0 1 -100,0% 0 0 0 1 -100,0%
Totalt 364 313 16,3% 124 130 -4,6% 488 443 10,2%

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *