På berfaring inne i Bragernestunnelen. Foto: Geir Danielsen Viken fylkeskommune.

På befaring i Bragernestunnelen

Onsdag kveld var 16 lærlinger på befaring inne i Bragernestunnelen i Drammen. Målet er å skape en interesse for å jobbe med elektriske installasjoner innenfor samferdsel.

– I Norge er det et stort behov for dyktige fagarbeidere innen elektrofagene som vil jobbe innenfor samferdselsområdet. Ved å vise frem litt av det vi driver med, håper vi å vekke interessen blant lærlingene, sier Geir Danielsen, prosjektleder for oppgraderingen av Bragernestunnelen i Drammen.

Målet er at de utdanner seg til gode elektrofagarbeidere som kan være med på å gi kompetanse og arbeidskraft til å gjennomføre veiprosjekter, og utføre service, drift og vedlikehold av elektriske installasjoner på vei og i tunnel.

Lærlingene som skal på befaring i tunnelen tar utdannelse i fagene elektriker, telekommunikasjonsmontør (EKOM) og automasjon.

Har innledet et samarbeid Elektrofagenes opplæringskontor Buskerud

Viken fylkeskommune har innledet et samarbeid med Elektrofagenes opplæringskontor Buskerud (ELFOB) for å samarbeide om å øke interessen for og kunnskapen om elektrofaget innen vei, bru og tunnel. ELFOB skal bidra med å heve kompetansen til de lærlingene som er utplassert hos sine medlemsbedrifter som har samferdsel som markedsområde. Dette innebærer blant annet å lage undervisningsmateriell som skal gi kompetanseheving på lover, forskrifter, normer, veinormaler og kvalitet.

– Opplæringen innen elektrofagene i dag er i stor grad rettet mot næring og privat sektor. Innenfor samferdselsområdet blir det stilt egne, unike krav til de elektriske installasjoner. Dette er kunnskap som får liten plass i utdanningen innenfor elektrofag. Derfor er samarbeidet med ELFOB så viktig for oss, avslutter Danielsen.

Om ELFOB

Elektrofagenes opplæringskontor (ELFOB) ble stiftet i 1997 og er eid av medlemsbedriftene. ELFOB er godkjent opplæringskontor i elektrofagene i fylkene Viken, Innlandet, Oslo og Vestfold Telemark. I dag har ELFOB ca. 150 medlemsbedrifter og administrerer over 400 lærekontrakter. Det er ELFOB som tegner lærekontrakten og står ansvarlig for oppfyllelse av denne. Det er bedriften hvor lærlingen arbeider som har arbeidsgiveransvaret og ansvaret for den praktiske delen av opplæringen. ELFOB styres av et styre valgt av medlemsbedriftene og har seks ansatte (i 5,5 stilling).

Opplæringskontoret jobber blant annet med rekruttering, informasjon til ungdomskoler og videregående skoler, formidling av læreplasser, utplassering; organisering, gjennomføring og oppfølging av restteoriundervisning og administrering av fagprøver.

Før turen inn i tunnelen fikk lærlingene en gjennomgang av prosjektet. Foto: Geir Danielsen, Viken fylkeskommune

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *