Thor Inge Sveinsvoll president i Røde Kors, Zaineb Al-Samarai, idrettspresident og Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge.

Regjeringen må levere på sin egen politikk

I Hurdalsplattformen slås det fast at regjeringen vil gi full momskompensasjon gjennom en regelstyrt ordning til idrett, frivillighet og kultur. Nå forventer frivilligheten at regjeringen innfrir sitt eget valgløfte.

Røde Kors, Norges idrettsforbund og Frivillighet Norge regner med at regjeringen holder det den lover og sørger for at momskompensasjonsordningen nå blir regelstyrt.

– Vi har klare forventninger til den nye kulturministeren om at hun leverer på regjeringens løfter til frivillighetsfeltet, sier idrettspresident Zaineb Al-Samarai og legger til:

– Momskompensasjonsordningen er utviklet gradvis over år. Under regjeringen Støre er ordningen blitt ytterligere styrket, og det er flott. Likevel kan vi ikke være fornøyde. Moms er skatt på frivillig arbeid, noe som bare er urimelig, og regelstyring gir oss sikkerhet for at det ikke skal skje, sier hun.

Norges Røde Kors er også tydelig på at det ikke er rimelig at næringsliv og offentlig virksomhet enten får all moms tilbakebetalt eller ikke har moms på innkjøp av varer og tjenester, mens frivilligheten ikke har fått den samme rettigheten. En regelstyrt ordning fjerner usikkerhet for at det skal være slik.

–  Vi vil bare ha en sikkerhet for at momskompensasjonen kommer fullt ut hvert år. Ekstremværet Hans har nok en gang vist at frivilligheten stiller opp når den trengs. Slik ordningen er nå, har frivillige lag og foreninger ingen sikkerhet for å få tilbakebetalt momsen på redningsutstyret som er blitt brukt, instrumenter til korpset eller utstyr til idrettsaktivitet, sier president Thor Inge Sveinsvoll i Røde Kors.

For frivillige lag og foreninger er økonomisk stabilitet og trygghet viktigere enn noen gang. Familier har fått dårligere råd, og alt som trengs for å drive og drifte organisasjonene, er blitt dyrere og gir økte kostnader. Til tross for at regjeringen har sikret frivilligheten momskompensasjonen, har det kun skjedd over årlige bevilgninger i statsbudsjettet. Det betyr at ordningen vil kunne bli en del av et politisk spill hvert år, og dermed ikke gi den nødvendige forutsigbarheten frivilligheten trenger.

– Usikkerhet om moms bidrar verken til å understøtte frivilligheten eller til trygghet for å opprettholde aktivitet, sier generalsekretær Stian Slotterøy-Johnsen i Frivillighet Norge og tilføyer:

– Myndighetene er enige med oss om at det er riktig med kompensasjon. Det kan ikke være slik at vaflene som selges på idrettsarrangementer skal skattlegges. Eller at høyfjellshotellet får momsrefusjon for sin snøscooter som frakter hotellgjester til festaften i lavoen, mens frivillige organisasjoner som bruker samme utstyr til å redde liv, ikke skal få det. Det er urimelig, avslutter han.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *