Regjeringen må levere på sin egen politikk

I Hurdalsplattformen slås det fast at regjeringen vil gi full momskompensasjon gjennom en regelstyrt ordning til idrett, frivillighet og kultur. Nå forventer frivilligheten at regjeringen innfrir sitt eget valgløfte. Røde Kors, Norges idrettsforbund og Frivillighet Norge regner med at regjeringen holder det den lover og sørger for at momskompensasjonsordningen nå blir regelstyrt. – Vi har […]

Bilistene i storbyene taper 6,4 milliarder på køståing

Bare rundt Oslo koster køene bilistene 16,2 millioner hver dag. – Køene i storbyene går lite ned, og koster oss millioner hver eneste dag. Politikken som skal begrense køene virker ikke. Det er det på tide at politikerne skjønner, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF. NAF har regnet ut hvor mye køene i de største […]

Hvorfor snakker vi ikke om eldre som ressurser og fullverdige borgere?

david-siglin-UuW4psOb388-unsplash

Vi blir stadig eldre. Og godt er det! Økt levealder er en følge av bedre helse, som igjen kommer av samfunnsmessige forbedringer over lang tid i det flotte landet vårt. Ingen ønsker seg vel tilbake til tider da forventet levealder var halvparten av i dag. Tekst: Herman Ekle Lund, toppkandidat Drammen Venstre Dette inntrykket får […]

Strenge retningslinjer kan gi unødvendig oppfølging av friske barn

Forskere ved Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet har for første gang evaluert dagens retningslinjer for veiing og måling av barn fra 0-5 år på helsestasjon. Analyse av over 2000 friske barn resulterte i at 2 av 5 barn risikerer å få unødvendig oppfølging. I Norge får alle barn i alderen 0-5 år tilbud om oppfølging […]

Boligprisforventningene har falt betydelig over sommeren

47 prosent av husholdningene forventer at boligprisene vil være høyere ett år frem i tid, det viser NBBLs boligmarkedsbarometer for august. Andelen har falt fra 63 prosent i juni.  –Utviklingen kan forstås som at flere husholdninger nå tenker at smerteterskelen er nådd, og at vi går mot et omslag i boligmarkedet. Mer dempede boligprisforventninger kan […]