Slutt på langvarig overvåking av sjåførers kjørestil

Yrkestrafikkforbundet feirer en viktig seier etter at Datatilsynet har slått fast at lagring av data om sjåførers kjørestil og mønster hos transportfirmaet Nobina har vært ulovlig.

I en nylig avgjørelse ble det klart at praksisen med å lagre personlige kjøredata i opptil 13 måneder er i strid med personvernforordningen GDPR.

Leder av juridisk avdeling i YTF, Josefine Wærstad.

Sterkt overvåket bransje

-Sjåfører er en av de mest overvåkede arbeidstakergruppene i norsk arbeidsliv. Med denne avgjørelsen kan man ikke lenger ukritisk lagre data fra fartsskrivere. Det er på høy tid at personvernet tas på alvor i transportbransjen, stadfester advokat og leder av juridisk avdeling i YTF, Josefine Wærstad.

Denne avgjørelsen setter en ny standard for hvor lenge arbeidsgivere kan beholde data om sine ansattes kjørestil, med et nytt maksimum på kun tre måneder.

En lang kamp

Saken ble først reist av Yrkestrafikkforbundet i 2018, som en del av det kontinuerlige arbeidet for å beskytte personvernet til sjåfører. Etter en grundig vurdering fant den svenske datatilsynsmyndigheten, IMY, at Nobina hadde brutt flere viktige bestemmelser i personvernforordningen.

Selv om Nobina har argumentert for at de samler inn personlige kjøredata for å fremme miljøvennlig kjøring og redusere utslipp, påpekte IMY at dette ikke rettferdiggjør en så lang lagringsperiode. YTF argumenterte bl.a. for at formålet var godt nok ivaretatt ved at sjåførene fikk tilbakemeldinger i sanntid, men IMY mente at det var godtgjort at det var grunn til å lagre opplysningene for opplæringsformål, men ikke utover 3 måneder.

Rettigheter skal respekteres

-Datatilsynets avgjørelse bekrefter vår tro på at personopplysninger ikke skal håndteres lettvint eller lagres lenger enn nødvendig. Dette er et stort skritt i riktig retning, og et klart signal om at man ikke må glemme sjåførenes rettighet når man skal implementere ny teknologi, uttaler Wærstad.

Yrkestrafikkforbundet oppfordrer alle sine medlemmer og sjåfører over hele landet til å ta vedtaket til etterretning og være bevisste på sine rettigheter når det gjelder datalagring og personvern ovenfor sine arbeidsgivere.

-Sjåførenes personvern skal respekteres Vi jobber løpende for å bedre sjåførenes personvern på arbeidsplassen, avslutter Wærstad.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *