Sveits aksepterer Easee’s nye dokumentasjon – salget av ladeboksene kan fortsette

Det sveitsiske tilsynsorganet for markedsovervåking (ESTI) fattet beslutningen 14.mars 2024, på dagen et år etter at det ble innført salgsforbud for Easee Home og Easee Charge i Sverige.

Flere land i Europa valgte å gjøre egne undersøkelser av Easee Home og Easee Charge som følge av salgsforbudet i Sverige. Sveits er det første landet som har konkludert etter å ha gjennomgått den nye tekniske dokumentasjonen.

–  Dette var en svært gledelig nyhet og det er en bekreftelse på at produktene nå har dokumentasjon som samsvarer med myndighetenes krav, sier CEO i Easee, Erik Færevaag.

Nye tester og oppdatert dokumentasjon

Da Elsäkerhetsverket fattet sitt vedtak om salgforbud i Sverige, begrunnet de det med at produktets løsning for jordfeilbryter samt DC-beskyttelse ikke oppfylte kravene i deklarerte standarder da det ble sluppet på markedet.

– Easee har gjennomtestet ladeboksene og oppdatert den tekniske dokumentasjonen i samråd med uavhengige og akkrediterte eksperter på teknisk dokumentasjon, sier Færevaag.

Selv om Sveits ikke er en del av EU, så er det Sveitsiske regelverket basert på EUs regelverk. Dette betyr i praksis at Sveitsiske myndigheter gjør tilsvarende vurderinger som andre medlemsland når det kommer til produktsikkerhet.

– Saken i Sverige har vært svært lærerik for oss og vi har nå vært gjennom en god prosess med Sveitsiske myndigheter der de nå har konkludert positivt etter at vi har delt oppdaterte tester og dokumentasjon, sier Færevaag.

–  Viktig læring for Easee

Easee setter pris på for det viktige arbeidet myndighetene gjør for å ivareta industristandarder og forbrukersikkerheten.

–  Vi skal fortsette å prioritere dialog og samsvar med myndighetens krav, sier Færevaag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *