Hvordan kan konflikt være noe positivt og en spennende læringsmulighet?

Konflikthåndtering kan beskrives som hvordan håndtere og løse uenigheter på en konstruktiv måte. Jeg har møtt mange ledere som snur ryggen til og sier til seg selv «dette får de ordne opp i selv» eller «dette får bare gå over». For mange ledere er dette et område de gruer seg for å gå inn i. […]

Er Norge størst i verden på høyteknologiske butikker?

Den første høyteknologiske dagligvarebutikken i Norge åpnet i Seljord i 2018. Teknologien revolusjonerte dagligvarebransjen og vekket nysgjerrighet blant mange. Nå har over 100 kjøpmenn blitt høyteknologiske. – Det er en stor milepæl og tillitserklæring at det nå er over 100 butikker som har tatt i bruk teknologien, sier CEO i Liberty Now, Hans Olav Bakås. […]

Overraskende konkursnedgang så langt i år

Antallet bedrifter som stengte dørene i februar endte på 344. Det er en nedgang på 13 prosent fra februar 2023, da antallet var 396. «Det er en uventet utvikling, men vi opprettholder vår forventning om konkursøkning i resten av 2024», sier Kari Mette Almskog. Dette støttes også av at eiendomsbransjen har sett en 27 prosent […]

Norske virksomheter tror ikke på KI

KI kommer ikke til å endre måten vi jobber på. Det svarer 60 prosent av bedriftsledere i en undersøkelse gjennomført av BDO. – Dette er som å stikke hodet i sanden og håpe det går over, advarer KI-ekspert Henning Torgersen i BDO. BDO har gjennomført en undersøkelse blant 600 bedriftsledere omkring deres virksomheters bruk av KI. […]

Tar du bevisste valg?

Å ta aktive valg gjør vi når vi tar beslutninger eller utfører handlinger med bevissthet og engasjement. I motsetning til passive eller automatiserte reaksjoner. Ofte er aktive valg knyttet til personlige, profesjonelle eller livsstilsmessige aspekter av livet. Hvor mange valg tar du som er dine bevisste og aktive valg? Et aktivt valg er å si […]

Ber om førerkort for både buss og lastebil i videregående opplæring

I en felles henvendelse til Utdanningsdirektoratet ber Yrkestrafikkforbundet (YTF) og seks andre organisasjoner om at elever og lærlinger i yrkessjåførfaget på videregående skole som hovedregel skal tilbys førerkortopplæring på både buss og lastebil. Målet er å øke arbeidsmobiliteten og rekrutteringen til bransjene. Sammen med Fellesforbundet, NHO Transport, Norges Lastebileier-Forbund, Hovedorganisasjonen Virke, NHO Logistikk og Transport […]

Frivillige får ta transportoppdrag uten løyve

En enstemmig Transport- og kommunikasjonskomite støtter nå å unnta frivillige organisasjoner fra plikten til drosjeløyve ved transportoppdrag. – Vi er glade for at frivilligheten bli lyttet til, sier Frivillighet Norges generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen. Frivillighet Norge har jobbet for å unnta frivillige organisasjonen fra løyveplikten, blant annet i møter med Samferdselsdepartementet, og har også fått […]

Viktig virkemiddel når antall konkurser øker

I følge tall fra data- og analyseselskapet Dun & Bradstreet, økte antall konkurser i Norge med 18 prosent i 2023 sammenlignet med året før. Trenden ser ut til å fortsette i 2024. Usikkerhet i markedet fører til at mange bedrifter har behov for å sikre sine verdier. Kredittforsikring kan være ett av virkemidlene. – Vi […]

Et kraftig løft for Å Energi

Det første hele året som Å Energi har resultert i økte inntekter og resultater. Det viser at fusjonen skaper verdier for eiere, ansatte og samfunnet. Konsernets første hele regnskapsår ga et underliggende driftsresultat på 7,4 milliarder kroner, mot 6,3 milliarder kroner i 2022. Det underliggende resultatet etter skatt ble 2,5 milliarder kroner mot 1,5 milliarder kroner […]

Hva betyr den danske Chromebook-saken for Norge?

Datatilsynet har i lengre tid etterlyst sterkere sentral styring av personvernarbeidet i norsk skole. En avgjørelse fra Datatilsynet i Danmark gir oss enda en mulighet til å løfte opp temaet på den politiske dagsordenen. Tekst: Kristin Skolt, Datatilsynets Personvernblogg Den 30. januar kom det danske datatilsynet med en oppsiktsvekkende avgjørelse om bruk av Google Chromebook […]